7 Descoberta

Vista general

A la secció Recull de dades → Descoberta, els usuaris poden configurar i gestionar les regles de descoberta.

Es mostra un llistat de regles de descoberta existents amb els seus detalls.

Dades mostrades:

Columna Descripció
Nom Nom de la regla de descoberta. Si feu clic al nom de la regla, s'obre el formulari de configuració de la regla de descoberta.
Interval IP Es mostra l'interval d'adreces IP que s'empraran per a l'exploració de la xarxa.
Proxy Es mostra el nom del proxy, si la descoberta la realitza.
Interval La freqüència d'execució de la descoberta mostrada.
Comprovacions Es mostren els tipus de comprovacions emprades per a la descoberta.
Estat Es mostra l'estat de l'acció - Activada o Desactivada.
Fent clic a l'estat el podeu canviar.

Per configurar una regla de descoberta nova, feu clic al botó Crea una regla de descoberta a l'extrem superior dret.

Opcions d'edició massiva

Els botons de sota de la llista proporcionen opcions d'edició massiva:

  • Habilitar: canvia l'estat de la regla de descoberta a Activada
  • Desactivar: canvia l'estat de la regla de descoberta a Desactivada
  • Esborrar: esborra les regles de descoberta

Per emprar aquestes opcions, marqueu les caselles davant de les regles de descoberta respectives i feu clic al botó necessari.

Ús de filtres

Podeu emprar filtres per veure només les regles de descoberta que us interessen. Per obtindre un millor rendiment de la cerca, les dades es cerquen amb macros no resoltes.

L'enllaç Filtre és disponible a sobre de la llista de regles de descoberta. Si hi feu clic, hi haurà un filtre disponible i podeu filtrar les regles de descoberta per nom i estat.