4 Estat de descoberta

Descripció

Aquests paràmetres i els possibles valors de propietat per als objectes de camp del giny del tauler de control respectius permeten configurar el giny Estat de descoberta als mètodes dashboard.create i dashboard.update.

Paràmetres

Els paràmetres següents s'admeten al giny d'Estat de descoberta.

Paràmetre tipus nom valor
Interval de refresc 0 rf_rate 0 - Sense refresc;
10 - 10 segonds;
30 - 30 segonds;
60 - (per defecte) 1 minut;
120 - 2 minuts;
600 - 10 minuts;
900 - 15 minuts.

Exemples

Els exemples següents només tenen com a objectiu descriure la configuració dels objectes de camp del giny del tauler de control per al giny Vista general d'estat de descoberta. Per obtindre més informació sobre la configuració d'un tauler, veieu dashboard.create.

Configurar el giny Estat de descoberta

Configura un giny Estat de descoberta amb l'interval de refresc establert a 15 minuts.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dashboard.create",
      "params": {
        "name": "My dashboard",
        "display_period": 30,
        "auto_start": 1,
        "pages": [
          {
            "widgets": [
              {
                "type": "discovery",
                "name": "Discovery status",
                "x": 0,
                "y": 0,
                "width": 6,
                "height": 3,
                "view_mode": 0,
                "fields": [
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "rf_rate",
                    "value": 900
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ],
        "userGroups": [
          {
            "usrgrpid": 7,
            "permission": 2
          }
        ],
        "users": [
          {
            "userid": 1,
            "permission": 3
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també