Mòduls

Què és un mòdul d'interfície PHP?

 • Un mòdul és una entitat amb un ID únic, nom, descripció, autor i altres camps definits al fitxer de manifest, juntament amb PHP, Javascript i altres fitxers situats sota un únic subdirectori de mòduls (per exemple, zabbix/ui/modules).
 • Un mòdul ha d'ajustar-se a unes regles senzilles per garantir el correcte funcionament.
 • L'administrador ha d'instal·lar (descomprimir) un mòdul i activar-lo a la interfície.

Per a què es pot emprar un mòdul

 • Afegir noves funcionalitats mitjançant seccions d'interfície personalitzades;
 • Creació de tipus de ginys de tauler personalitzats (veieu mòduls de ginys);
 • Anul·lació o ampliació de la funcionalitat existent.

Per a què no es pot pas emprar un mòdul

 • Registrar un mètode API nou o modificar-ne un d'existent.

Com treballen els mòduls

 • S'inicia un mòdul habilitat a cada petició HTTP, abans d'executar el codi d'acció.
 • El mòdul registrarà noves accions o redefinirà les existents.
 • El mòdul afegirà noves seccions d'interfície i esborrarà o redefinirà les existents.
 • El mòdul es connectarà a esdeveniments de frontend com onBeforeAction i onTerminate, si cal.
 • L'acció demanada es du a terme executant el codi d'acció, ja sigui el predeterminat o definit pel mòdul.

Què més podem fer

Tant si preferiu aprendre fent com si llegiu primer les directrius, aquestes pàgines contenen la informació i les passes necessàries per crear els vostres propis mòduls: