graphitem.get

Descripció

integer/array graphitem.get(object parameters)

El mètode permet recuperar elements gràfics segons els paràmetres proveïts.

Aquest mètode és disponible per a usuaris de qualsevol mena. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a les configuracions de rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object) Paràmetres que defineixen la sortida esperada.

El mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
graphids string/array Retorna només els elements de gràfic que pertanyen als gràfics donats.
itemids string/array Retorna només els elements del gràfic amb els ID d'elements donats.
type integer Retorna només els elements del gràfic amb el tipus donat.

Consulteu la pàgina d'objectes d'elements de gràfic per obtindre una llista dels gràfics compatibles amb els tipus d'elements.
selectGraphs query Retorna una propietat gràfics que conté una matriu de gràfics a què pertany l'element.
sortfield string/array Ordena el resultat per les propietats donades.

Els valors possibles són: gitemid.
countOutput boolean Aquests paràmetres, comuns a tots els mètodes "get", es descriuen a reference comments.
editable boolean
limit integer
output query
preservekeys boolean
sortorder string/array

Valors de retorn

(integer/array) Retorna un d'entre:

 • una taula d'objectes;
 • el recompte d'objectes recuperats, si s'empra el paràmetre countOutput.

Exemples

Recuperar elements d'un gràfic específic

Recuperar tots els elements que empra un gràfic amb les informacions addicionals de l'element i de l'equip.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "graphitem.get",
      "params": {
        "output": "extend",
        "graphids": "387"
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "gitemid": "1242",
          "graphid": "387",
          "itemid": "22665",
          "drawtype": "1",
          "sortorder": "1",
          "color": "FF5555",
          "yaxisside": "0",
          "calc_fnc": "2",
          "type": "0"
        },
        {
          "gitemid": "1243",
          "graphid": "387",
          "itemid": "22668",
          "drawtype": "1",
          "sortorder": "2",
          "color": "55FF55",
          "yaxisside": "0",
          "calc_fnc": "2",
          "type": "0"
        },
        {
          "gitemid": "1244",
          "graphid": "387",
          "itemid": "22671",
          "drawtype": "1",
          "sortorder": "3",
          "color": "009999",
          "yaxisside": "0",
          "calc_fnc": "2",
          "type": "0"
        }
      ],
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CGraphItem::get() in ui/include/classes/api/services/CGraphItem.php.