1 Accions

Vista general

A la secció Alertes→ Accions, els usuaris poden configurar i gestionar accions.

Les accions que es mostren són accions assignades a la font d'esdeveniment triada (trigger, servei, descoberta, registre automàtic, accions internes).

Les accions s'agrupen en subseccions per font d'esdeveniment (trigger, servei, descoberta, registre automàtic, accions internes). La llista de subseccions disponibles apareix prement Accions a la secció del menú Configuració. També és possible canviar entre subseccions mitjançant una llista desplegable de títols a la cantonada superior esquerra.

Després de triar una subsecció, veureu una pàgina amb una llista d'accions existents amb els seus detalls.

Dades mostrades:

Columna Descripció
Nom Nom de l'acció. En fer clic al nom de l'acció s'obre el formulari de configuració de l'acció.
Condicions Condicions de l'acció.
Operacions Operacions d'acció.
Des de Zabbix 2.2, la llista d'operacions també mostra el tipus de suport (correu electrònic, SMS o script) s'empra per a la notificació i el nom i cognom (entre parèntesis després del nom d'usuari) d'un destinatari de notificació.
L'operació d'acció pot ser tant una notificació com una comanda remota en funció del tipus d'operació triada.
Estat Es mostra l'estat de l'acció: Activat o Desactivat.
Feu clic a l'estat, podeu canviar-lo.
Consulteu les Escalades per obtindre detalls sobre què passa si una acció es desactiva durant una escalada en curs.

Per configurar una acció nova, feu clic al botó Crear una acció a l'extrem superior dret.

Per als usuaris sense drets de superadministrador, les accions es mostren en funció de la configuració dels permisos. Això vol dir que, en alguns casos, un usuari sense drets de superadministrador no pot veure la llista sencera d'accions a causa de determinades restriccions de permissos. Es mostra una acció a l'usuari sense drets de superadministrador si es compleixen les condicions següents:

  • L'usuari té accés de lectura i escriptura a grups d'equips, equips, plantilles i triggers en condicions d'acció
  • L'usuari té accés de lectura i escriptura a grups d'equips, equips i plantilles en operacions d'acció, operacions d'obtenció i operacions d'actualització
  • L'usuari té accés de lectura a grups d'usuaris i usuaris en operacions d'acció, operacions d'obtenció i operacions d'actualització
Opcions d'edició massiva

Els botons de sota de la llista proporcionen opcions d'edició massiva:

  • Habilitar: canvia l'estat de l'acció a Activat
  • Desactivar: canvia l'estat de l'acció a Desactivat
  • Esborrar: esborra les accions

Per emprar aquestes opcions, marqueu les caselles davant de les accions respectives i feu clic al botó necessari.

Ús de filtres

Podeu emprar filtres per veure només les accions que us interessen. Per obtindre un millor rendiment de la cerca, les dades es cerquen amb macros no resoltes.

L'enllaç Filtre és disponible a sobre de la llista d'accions. Si hi feu clic, hi haurà un filtre disponible i podeu filtrar les accions per nom i estat.