sla.delete

Descripció

object sla.delete(array slaids)

Aquest mètode permet esborrar entrades SLA.

Tenim aquest mètode disponible només per als usuaris Admin i Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(array) IDs dels SLAs que s'esborraran.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte contingut als IDs dels SLAs esborrats sota la propietat slaids.

Exemples

Esborrar diversos SLAs

Esborra dos SLAs.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "sla.delete",
      "params": [
        "4",
        "5"
      ],
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "slaids": [
          "4",
          "5"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CSla::delete() a ui/include/classes/api/services/CSla.php.