Table of Contents

1 Prototip d'element

Un cop creada la regla, navegueu fins als elements d'aquesta regla i premeu "Crea un prototip d'element" per crear un prototip d'element.

Observeu com s'empra la macro {#FSNAME} quan es requereix un nom de sistema de fitxers. Quan es processi la regla de descoberta, aquesta macro es substituirà pel sistema de fitxers descobert.

Tant les macros de descoberta de baix nivell com les macros d'usuari s'admeten a la configuració del prototip d'element i a la configuració del preprocessament del valor de l'element. Tingueu en compte que quan s'empra en intervals d'actualització, una sola macro hauria d'omplir tot el camp. No s'admeten diverses macros en un camp o les macros barrejades amb text.

L'escapament específic del context de macros de descoberta de baix nivell es fa per a un ús segur en paràmetres d'expressió regular i preprocessament XPath.

Atributs específics dels prototips d'elements:

Paràmetre Descripció
Crear activat Si és marcat, l'element s'afegirà a estat activat.
Si no és marcat, l'element s'afegirà a una entitat descoberta, però en estat desactivat.
Descoberta Si és marcat (per defecte), l'element s'afegirà a una entitat descoberta.
Si no és marcat, l'element no s'afegirà a una entitat descoberta tret que aquesta configuració sigui substituïda a la regla de descoberta.

Podem crear diversos prototips d'elements per a cada mètrica del sistema de fitxers que ens interessa:

Feu clic a la icona de tres punts per obrir el menú del prototip d'element específic amb aquestes opcions:
- Crear un prototip de trigger - crea un prototip de trigger basat en aquest prototip d'element - Prototips de triggers - feu clic per veure una llista amb enllaços a prototips de triggers ja configurats d'aquest prototip d'element - *Crea un element dependent -: crea un element dependent per a aquest prototip d'element

L'opció d'actualització massiva és disponible si voleu actualitzar les propietats de diversos prototips d'elements alhora.