9 Sintaxi del període de temps

Vista general

Per definir un període de temps, empreu el format següent:

d-d,hh:mm-hh:mm

on els símbols volen dir:

Símbol Descripció
d Dia de la setmana: 1 - Dilluns, 2 - Dimarts,... , 7 - Diumenge
hh Hores: 00-24
mm Minuts: 00-59

Podeu especificar més períodes emprant un separador de punt i coma (;) :

d-d,hh:mm-hh:mm;d-d,hh:mm-hh:mm...

Deixar el període de temps buit equival a 1-7,00:00-24:00, que és el valor per defecte.

El límit superior d'un període de temps no és pas inclusiu. Així doncs, si especifiqueu 09:00-18:00, el darrer segon inclòs al període és 17:59:59.

Exemples

Hores laborables. Dilluns - Divendres de 9h00 a 18h00 :

1-5,09:00-18:00

Horari de feina amb cap de setmana inclòs. Dilluns- Divendres de 9h00 a 18h00 i Dissabte, Diumenge de 10h00 a 16h00 :

1-5,09:00-18:00;6-7,10:00-16:00