6 Cua

Vista general

A la secció Administració → Cua, es mostren els elements pendents d'actualitzar.

Idealment, quan obriu aquesta secció, tot hauria d'ésser "verd", el que significa que no hi ha elements a la cua. Si tots els elements s'actualitzen sense demora, no n'hi ha cap de pendent. Tanmateix, a causa del rendiment insuficient del servidor, problemes de connexió o problemes amb els agents, alguns elements poden endarrerir-se i es mostra informació en aquesta secció. Per obtindre més detalls, consulteu la secció Cua.

La cua només és disponible si el servidor Zabbix és en execució.

La secció Administració → Cua conté les pàgines següents:

  • Visió general de la cua: mostra la cua per tipus d'element;
  • Vista prèvia de la cua per proxy: mostra la cua per proxy;
  • Detalls de la cua: mostra una llista d'elements endarrerits.

La llista de pàgines disponibles apareix prement Cua a la secció del menú Administració. També és possible canviar entre pàgines mitjançant una llista desplegable de títols a la cantonada superior esquerra.

Menú de tercer nivell. Llista desplegable de títols.
Vista general per tipus d'element

En aquesta pantalla, és fàcil localitzar si el problema té a veure amb un o més tipus d'elements.

Cada línia conté un tipus d'element. Cada columna mostra el nombre d'elements en espera: 5-10 segons/10-30 segons/30-60 segons/1-5 minuts/5-10 minuts o més de 10 minuts respectivament.

Vista general per proxy

En aquesta pantalla, és fàcil veure si el problema té relació amb un dels proxys o amb el servidor.

Cada línia conté un proxy, amb el servidor el darrer a la llista. Cada columna mostra el nombre d'elements en espera: 5-10 segons/10-30 segons/30-60 segons/1-5 minuts/5-10 minuts o més de 10 minuts respectivament.

Llista d'elements en espera

En aquesta pantalla, es mostren els elements pendents.

Dades mostrades:

Columna Descripció
Comprovació programada L'hora en què es mostra la comprovació deguda.
Endarrerit per Es mostra la durada del retard.
Equip Equip de l'element.
Nom Nom de l'element pendent.
Proxy Nom del proxy, si l'equip és monitorat pel proxy.
Possibles missatges d'error

És possible que us trobeu amb una situació en què no es vegin dades i aparegui el missatge d'error següent:

El missatge d'error en aquest cas és el següent:

 No es pot veure la cua d'elements. Permís denegat

Això passa quan els paràmetres de configuració PHP del fitxer zabbix.conf.php - $ZBX_SERVER o tots dos $ZBX_SERVER i $ZBX_SERVER_PORT - apunten a un servidor Zabbix existent que empra una base de dades diferent.