apiinfo.version

Descripció

string apiinfo.version(array)

Aquest mètode permet recuperar la versió de l'API de Zabbix.

Aquest mètode només és disponible per a usuaris no autenticats i s'ha de cridar sense el paràmetre auth a la petició JSON-RPC.

Paràmetres

(array) El mètode accepta una matriu buida.

Valors de retorn

(string) Retorna la versió de l'API de Zabbix.

Des de la versió 2.0.4 de Zabbix, la versió de l'API coincideix amb la versió de Zabbix.

Exemples

Recuperant la versió de l'API

Recupera la versió de l'API de Zabbix.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "apiinfo.version",
      "params": [],
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": "6.4.0",
      "id": 1
    }

Font

CAPIInfo::version() in ui/include/classes/api/services/CAPIInfo.php.