map.create

Descripció

object map.create(object/array maps)

Aquest mètode permet crear mapes nous.

Aquest mètode és disponible per a qualsevol mena d'usuaris. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a la configuració de rols d'usuaris. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object/array) Mapes a crear.

A més de les [propietats d'objecte de mapa estàndard] (object#map), el mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
links array Enllaços de mapes per crear al mapa.
selements array Elements del mapa per crear al mapa.
urls array URL del mapa per crear al mapa.
users array Recursos d'usuari compartits del mapa per crear al mapa.
userGroups array Recursos compartits de grups d'usuaris del mapa per crear al mapa.
shapes array Formes del mapa per crear al mapa.
lines array Línies de mapa per crear al mapa.

Per crear enllaços de mapa, cal establir un element de mapa selementid amb un valor arbitrari i després emprar aquest valor per fer referència a aquest element a les propietats d'enllaç selementid1 o selementid2. En crear l'element, aquest valor serà substituït per l'identificador correcte generat per Zabbix. Veieu exemple.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte amb els IDs dels mapes creats segons la propietat sysmapids. L'ordre dels IDs retornats correspon a l'ordre dels mapes donats.

Exemples

Crear un mapa buit

Crear un mapa sense elements.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "map.create",
      "params": {
        "name": "Map",
        "width": 600,
        "height": 600
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "sysmapids": [
          "8"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Crear un mapa d'equips

Crear un mapa amb dos equips i un enllaç entre ells. Tindre en compte que emprar els valors temporals "selementid1" i "selementid2" dins l'objecte vinculat del mapa pot fer referència els elements del mapa.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "map.create",
      "params": {
        "name": "Host map",
        "width": 600,
        "height": 600,
        "selements": [
          {
            "selementid": "1",
            "elements": [
              {"hostid": "1033"}
            ],
            "elementtype": 0,
            "iconid_off": "2"
          },
    
          {
            "selementid": "2",
            "elements": [
              {"hostid": "1037"}
            ],
            "elementtype": 0,
            "iconid_off": "2"
          }
        ],
        "links": [
          {
            "selementid1": "1",
            "selementid2": "2"
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "sysmapids": [
          "9"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Crear un mapa de triggers

Crear un mapa un element de trigger, que contenen dos triggers.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "map.create",
      "params": {
        "name": "Trigger map",
        "width": 600,
        "height": 600,
        "selements": [
          {
            "elements": [
              {"triggerid": "12345"},
              {"triggerid": "67890"}
            ],
            "elementtype": 2,
            "iconid_off": "2"
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "sysmapids": [
          "10"
        ]
      },
      "id": 1
    }

compartir un mapa

Crear un mapa amb dos tipus de compartició (usuari i grup d'usuaris).

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "map.create",
      "params": {
        "name": "Map sharing",
        "width": 600,
        "height": 600,
        "users": [
          {
            "userid": "4",
            "permission": "3"
          }
        ],
        "userGroups": [
          {
            "usrgrpid": "7",
            "permission": "2"
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "sysmapids": [
          "9"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Formes de mapa

Crear un mapa amb un títol.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "map.create",
      "params": {
        "name": "Host map",
        "width": 600,
        "height": 600,
        "shapes": [
          {
            "type": 0,
            "x": 0,
            "y": 0,
            "width": 600,
            "height": 11,
            "text": "{MAP.NAME}"
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "sysmapids": [
          "10"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Línies de mapes

Crear una línia de mapa.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "map.create",
      "params": {
        "name": "Map API lines",
        "width": 500,
        "height": 500,
        "lines": [
          {
            "x1": 30,
            "y1": 10,
            "x2": 100,
            "y2": 50,
            "line_type": 1,
            "line_width": 10,
            "line_color": "009900"
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "sysmapids": [
          "11"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CMap::create() in ui/include/classes/api/services/CMap.php.