Table of Contents

Acció

Aquesta classe és dissenyada per treballar amb accions.

Referències d'objectes:

Mètodes disponibles: