discoveryrule.update

Descripció

object discoveryrule.update(array lldRuleIds)

Aquest mètode permet actualitzar les regles LLD ja existents.

Tenim aquest mètode disponible només per als usuaris Admin i Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object/array) Propietat de les regles de descobriment de baix nivell que cal actualitzar.

La propietat itemid s'ha d'establir per a cada regla, totes les altres propietats són opcionals. Només s'actualitzaran les propietats aprovades, totes les altres romandran sense canvis.

A més de les propietats de l'objecte regla estàndard de descoberta de baix nivell, el mètode accepta els paràmetres següents.

|Paràmetre|Tipus|Descripció| |---------|---------------------------------------- ------------|-----------| |filter|object|Regla LLD filtre objecte per anul·lar el filtre actual.| |preprocessing|array|Opcions per a preprocessing Regles LLD per anul·lar les opcions de preprocessament actuals.

Comportament de la propietat:
- només lectura per objectes heretats| |lld_macro_paths|array|Opcions lld_macro_path de la regla LLD.

Comportament de la propietat:
- només lectura per objectes heretats| |overrides|array|Opcions override.

Comportament de la propietat:
- només lectura per objectes heretats|

Valors de retorn

(object) Torna un objecte que contingui els IDs de les regles LLD actualitzades sota la propietat itemids.

Exemples

Afegir un filtre a una regla de descoberta de baix nivell (LLD)

Afegir un filtre per tal que el contingut de la macro {#FSTYPE} coincideixi amb l'expressió regular @File systems for discovery.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "discoveryrule.update",
      "params": {
        "itemid": "22450",
        "filter": {
          "evaltype": 1,
          "conditions": [
            {
              "macro": "{#FSTYPE}",
              "value": "@File systems for discovery"
            }
          ]
        }
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "itemids": [
          "22450"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Afegir camils de macro LLD

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "discoveryrule.update",
      "params": {
        "itemid": "22450",
        "lld_macro_paths": [
          {
            "lld_macro": "{#MACRO1}",
            "path": "$.json.path"
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "itemids": [
          "22450"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Desactivar traps

Desactivar traps LLD d'una regla de descoberta.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "discoveryrule.update",
      "params": {
        "itemid": "28336",
        "allow_traps": 0
      },
      "id": 1,
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "itemids": [
          "28336"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Actualitzar les opcions de preprocessament de regles LLD

Actualitzar una LLD amb una regla de preprocessament “JSONPath”.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "discoveryrule.update",
      "params": {
        "itemid": "44211",
        "preprocessing": [
          {
            "type": 12,
            "params": "$.path.to.json",
            "error_handler": 2,
            "error_handler_params": "5"
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "itemids": [
          "44211"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Actualitzar un script de regla LLD

Actualitzar un script de regla LLD amb un script diferent i esborrar els paràmetres innecessaris que s'han emprat per l'script esborrat.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "discoveryrule.update",
      "params": {
        "itemid": "23865",
        "parameters": [],
        "script": "Zabbix.log(3, 'Log test');\nreturn 1;"
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "itemids": [
          "23865"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CDiscoveryRule::update() in ui/include/classes/api/services/CDiscoveryRule.php.