2 Debian/Ubuntu/Raspbian

Vista general

Els paquets oficials de Zabbix 64 .per Debian, Ubuntu, i Raspberry Pi OS (Raspbian) són disponibles al lloc web de Zabbix.

Els paquets són disponibles amb ambdúes bases de dades MySQL/PostgreSQL i suport amb els servidors web Apache i Nginx.

Notes sobre la instal·lació

Consulteu les instruccions d'instal·lació per plataforma a la pàgina de descàrrega per a:

 • Instal·lació de dipòsits
 • instal·lació de servidor/agent/interfície
 • creació de la base de dades inicial, importació de les dades inicials
 • Configuració de la base de dades per al servidor Zabbix
 • Configuració PHP per a la interfície Zabbix
 • inici dels processos servidor/agent
 • Configuració de la interfície Zabbix

Si voleu executar l'agent Zabbix com a root, consulteu la pàgina executar l'agent com a root.

El procés del servei web de Zabbix, que s'empra per a la generació d'informes programats, requereix el navegador Google Chrome. El navegador no és pas inclòs als paquets i s'ha d'instal·lar a banda.

Importació de dades amb Timescale DB

Amb TimescaleDB afegida a la comanda d'importació per a PostgreSQL, executeu també:

# cat /usr/share/zabbix-sql-scripts/postgresql/timescaledb.sql | sudo -u zabbix psql zabbix

TimescaleDB s'admet només amb el servidor Zabbix.

Configuració de SELinux

Veieu la configuració de SELinux per RHEL.

Un cop hagin acabat la configuració del tauler i de SELinux, reinicieu el servidor Web Apache:

# service apache2 restart

Instal·lació del proxy

Un cop afegit el repositori necessari, podeu instal·lar el proxy Zabbix executant:

 # apt install zabbix-proxy-mysql zabbix-sql-scripts

Substituïu "mysql" a l'ordre per "pgsql" per emprar PostgreSQL, o per "sqlite3" per utilitzar SQLite3.

El paquet 'zabbix-sql-scripts' conté esquemes de bases de dades per a tots els sistemes de gestió de bases de dades compatibles amb el servidor Zabbix i el proxy Zabbix i s'emprarà per a la importació de dades.

Creació de bases de dades

Creeu una base de dades diferent per al proxy Zabbix.

El servidor Zabbix i el proxy Zabbix no poden emprar la mateixa base de dades. Si són instal·lats al mateix equip, la base de dades proxy ha de tindre un nom diferent.

Importació de dades

Importeu l'esquema inicial:

# cat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/proxy.sql | mysql -uzabbix -p zabbix

Per un proxy amb PostgreSQL (o SQLite) :

# cat /usr/share/zabbix-sql-scripts/postgresql/proxy.sql | sudo -u zabbix psql zabbix
    # cat /usr/share/zabbix-sql-scripts/sqlite3/proxy.sql | sqlite3 zabbix.db
Configurar la base de dades per al proxy Zabbix

Modifiqueu l'arxiu zabbix_proxy.conf :

# vi /etc/zabbix/zabbix_proxy.conf
    DBHost=localhost
    DBName=zabbix
    DBUser=zabbix
    DBPassword=<password>

A DBName per al proxy Zabbix, empreu una base de dades independent del servidor Zabbix.

A DBPassword, utilitzeu el mot de pas de la base de dades Zabbix per a MySQL; mot de pas d'usuari de PosgreSQL per a PosgreSQL.

Empreu DBHost= amb PostgreSQL. És possible que vulgueu mantindre el DBHost=localhost per defecte (o una adreça IP), però això obligaria a PostgreSQL a emprar un sòcol de xarxa per connectar-se a Zabbix. Consulteu la secció rellevant per obtindre instruccions per a RHEL.

Engegar els processos del proxy Zabbix

Per engegar el procés proxy Zabbix i fer que s'engegui a l'inici del sistema:

# systemctl restart zabbix-proxy
    # systemctl enable zabbix-proxy
Configuració de la interfície

El proxy Zabbix no té pas interfície; comunica només amb el servidor Zabbix.

###Instal·lació de la passarel·la Java

Cal instal·lar la passarel·la de Java només si voleu monitorar les aplicacions JMX. La passarel·la de Java és lleugera i no li cal una base de dades.

Un cop afegit el dipòsit necessari, podeu instal·lar Zabbix Java Gateway executant:

 # apt install zabbix-java-gateway

Aneu a configuració per obtindre detalls sobre la configuració i l'execució de la passarel·la Java.