item.update

Descripció

object item.update(object/array items)

Aquest mètode permet actualitzar elements.

Els elements Web no es poden actualitzar emprant l'API Zabbix.

Tenim aquest mètode disponible només per als usuaris Admin i Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object/array) Propietats de l'element a actualitzar.

La propietat itemid s'ha d'establir per a cada element, totes les altres propietats són opcionals. Només s'actualitzaran les propietats aprovades, totes les altres romandran sense canvis.

A més de les [propietats estàndard de l'element] (object#item), el mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
preprocessing array Preprocessament de l'element per anul·lar les opcions de preprocessament actuals.
tags array Etiquetes de l'element.

Valors de retorn

(object) Torna un objecte que contingui els IDs dels elements actualitzats sota la propietat itemids.

Exemples

Activar un element

Activar un element; és a dir, establir el seu estat a "0".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "item.update",
      "params": {
        "itemid": "10092",
        "status": 0
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "itemids": [
          "10092"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Actualitzar un element dependent

Actualitzar el nom de l'element dependent i l'ID de l'element principal. Només es permeten les dependències del mateix equip; per tant, els elements mestre i dependents han de tindre el mateix ID d'equip.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "item.update",
      "params": {
        "name": "Dependent item updated name",
        "master_itemid": "25562",
        "itemid": "189019"
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "itemids": [
          "189019"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Actualitzar un element d'agent HTTP

Activar el trap per al valor de l'element.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "item.update",
      "params": {
        "itemid": "23856",
        "allow_traps": 1
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "itemids": [
          "23856"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Actualitzar un element amb preprocessament

Actualitzar un element amb la regla de preprocessament d'element "In range".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "item.update",
      "params": {
        "itemid": "23856",
        "preprocessing": [
          {
            "type": 13,
            "params": "\n100",
            "error_handler": 1,
            "error_handler_params": ""
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "itemids": [
          "23856"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Actualitzar un element d'script

Actualitzar un element d'script amb un script diferent, i esborrar els paràmetres obsolets que emprava l'script antic.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "item.update",
      "params": {
        "itemid": "23865",
        "parameters": [],
        "script": "Zabbix.Log(3, 'Log test');\nreturn 1;"
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "itemids": [
          "23865"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CItem::update() in ui/include/classes/api/services/CItem.php.