hostgroup.propagate

Descripció

object hostgroup.propagate(object parameters)

Aquest mètode permet aplicar permisos i filtres d'etiquetes a tots els subgrups d'un grups d'equips.

Tenim aquest mètode disponible només per als usuaris Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object) Paràmetres que defineixen la sortida esperada.

El mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
groups object/array Grups d'equips on propagar.
Tots els altres equips excepte els esmentats seran exclosos dels grups d'equips.
Els equips descoberts no es veuran afectats.< br>
Els grups d'equips han de tindre la propietat groupid establerta.

Comportament de la propietat:
- obligatori
permissions boolean Establir-ho a "cert" per propagar permissos.

Comportament de la propietat:
- obligatori si tag_filters no s'ha establert pas
tag_filters boolean Establir-lo a "cert" per propagar filtres d'etiquetes.

Comportament de la propietat:
- obligatori si permissions no s'ha establert pas

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte contingut als IDs dels grups d'equips propagats sota la propietat groupids.

Exemples

Propagar els permisos d'un grup d'equips i filtres d'etiquetes als seus subgrups.

Propaga els permisos d'un grup d'equips i filtres d'etiquetes als seus subgrups.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "hostgroup.propagate",
      "params": {
        "groups": [
          {
            "groupid": "6"
          }
        ],
        "permissions": true,
        "tag_filters": true
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "groupids": [
          "6",
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CHostGroup::propagate() a ui/include/classes/api/services/CHostGroup.php.