housekeeping.get

Descripció

object housekeeping.get(object parameters)

El mètode permet recuperar objectes de neteja segons els paràmetres proveïts.

Aquest mètode és disponible per a usuaris de qualsevol mena. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a les configuracions de rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object) Paràmetres definint la sortida esperada.

El mètode accepta només un paràmetre.

Paràmetre Tipus Descripció
output query Aquest paràmetre és comú per a tots els mètodes get descrits al comentari de referència.

Valor de retorn

(object) Torna l'objecte de manteniment.

Exemples

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "housekeeping.get",
      "params": {
        "output": "extend"
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "hk_events_mode": "1",
        "hk_events_trigger": "365d",
        "hk_events_service": "1d",
        "hk_events_internal": "1d",
        "hk_events_discovery": "1d",
        "hk_events_autoreg": "1d",
        "hk_services_mode": "1",
        "hk_services": "365d",
        "hk_audit_mode": "1",
        "hk_audit": "365d",
        "hk_sessions_mode": "1",
        "hk_sessions": "365d",
        "hk_history_mode": "1",
        "hk_history_global": "0",
        "hk_history": "90d",
        "hk_trends_mode": "1",
        "hk_trends_global": "0",
        "hk_trends": "365d",
        "db_extension": "",
        "compression_status": "0",
        "compress_older": "7d"
      },
      "id": 1
    }

Font

CHousekeeping ::get() in ui/include/classes/api/services/CHousekeeping.php.