6 Mapes preferits

Descripció

Aquests paràmetres i els possibles valors de propietat per als objectes de camp del giny del tauler de control respectius permeten configurar el giny Mapes preferits als mètodes dashboard.create i dashboard.update.

Paràmetres

Els paràmetres següents s'admeten al giny de Mapes preferits.

Paràmetre tipus nom valor
Interval de refresc 0 rf_rate 0 - Sense refresc;
10 - 10 segonds;
30 - 30 segonds;
60 - 1 minut;
120 - 2 minuts;
600 - 10 minuts;
900 - (per defecte) 15 minuts.

Exemples

Els exemples següents només tenen com a objectiu descriure la configuració dels objectes de camp del giny del tauler de control per al giny Mapes preferits. Per obtindre més informació sobre la configuració d'un tauler, veieu dashboard.create.

Configurar un giny de Mapes preferits

Configura un giny de Mapes preferits amb interval de refresc de 10 minuts.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dashboard.create",
      "params": {
        "name": "El meu tauler",
        "display_period": 30,
        "auto_start": 1,
        "pages": [
          {
            "widgets": [
              {
                "type": "favmaps",
                "name": "Mapes preferits",
                "x": 0,
                "y": 0,
                "width": 4,
                "height": 3,
                "view_mode": 0,
                "fields": [
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "rf_rate",
                    "value": 600
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ],
        "userGroups": [
          {
            "usrgrpid": 7,
            "permission": 2
          }
        ],
        "users": [
          {
            "userid": 1,
            "permission": 3
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també