hostinterface.get

Descripció

integer/array hostinterface.get(object parameters)

El mètode permet recuperar interfícies d'equips segons els paràmetres proveïts.

Aquest mètode és disponible per a usuaris de qualsevol mena. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a les configuracions de rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object) Paràmetres que defineixen la sortida desitjada.

El mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
hostids string/array Retorna només les interfícies d'equip emprades pels equips donats.
interfaceids string/array Retorna només les interfícies d'equip amb els IDs donats.
itemids string/array Retorna només les interfícies d'equip emprades pels elements donats.
triggerids string/array Retorna només les interfícies d'equip emprades pels triggers donats.
selectItems query Retorna una propietat elements que conté els elements que empren la interfície.

Admet count.
selectHosts query Retorna una propietat equips que conté una matriu dels equips que empren la interfície.
limitSelects integer Limita el nombre de registres retornats per subconsultes.

S'aplica a les subconsultes següents:
selectItems.
sortfield string/array Ordena el resultat per les propietats donades.

Els valors possibles són: interfaceid, dns, ip.
countOutput boolean Aquests paràmetres, comuns a tots els mètodes get, es descriuen als comentaris de referència.
editable boolean
excludeSearch boolean
filter object
limit integer
output query
preservekeys boolean
search object
searchByAny boolean
searchWildcardsEnabled boolean
sortorder string/array
startSearch boolean

Valors de retorn

(integer/array) Retorna un d'entre:

 • una taula d'objectes;
 • el recompte d'objectes recuperats, si s'empra el paràmetre countOutput.

Exemples

Recuperar les interfícies d'un equip

Recuperar tota la informació de les interfícies emprades per l'equip "30057."

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "hostinterface.get",
      "params": {
        "output": "extend",
        "hostids": "30057"
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "interfaceid": "50039",
          "hostid": "30057",
          "main": "1",
          "type": "1",
          "useip": "1",
          "ip": "::1",
          "dns": "",
          "port": "10050",
          "available": "0",
          "error": "",
          "errors_from": "0",
          "disable_until": "0",
          "details": []
        },
        {
          "interfaceid": "55082",
          "hostid": "30057",
          "main": "0",
          "type": "1",
          "useip": "1",
          "ip": "127.0.0.1",
          "dns": "",
          "port": "10051",
          "available": "0",
          "error": "",
          "errors_from": "0",
          "disable_until": "0",
          "details": {
            "version": "2",
            "bulk": "0",
            "community": "{$SNMP_COMMUNITY}"
          }
        }
      ],
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CHostInterface::get() in ui/include/classes/api/services/CHostInterface.php.