Table of Contents

Prototipus de gràfic

Aquesa classe és dissenyada per treballar amb prototips de gràfics.

Referències d'objectes:

Mètodes disponibles: