15 Descoberta d'interfícies d'equips a Zabbix

Vista general

És possible descobrir totes les interfícies configurades a la interfície web de Zabbix per un equip.

Clau d'element

L'element que cal emprar a la regla de descoberta és l'element intern

zabbix[equip,descoberta,interfícies]

Aquest element és compatible des del servidor Zabbix 3.4.

Aquest element retorna un JSON amb la descripció de les interfícies, que inclou:

  • Adreça IP/nom d'equip DNS (segons la configuració de l'equip "Connexió a")
  • Nombre de port
  • Tipus d'interfície (agent Zabbix, SNMP, JMX, IPMI)
  • Si és la interfície predeterminada o no
  • Si la funcionalitat de consulta massiva és habilitada, només per a interfícies SNMP.

Per exemple:

{"data":[{"{#IF.CONN}":"192.168.3.1","{#IF.IP}":"192.168.3.1","{#IF.DNS}":"","{#IF.PORT}":"10050","{#IF.TYPE}":"AGENT","{#IF.DEFAULT}":1}]}

Amb diverses interfícies, els seus registres JSON estan ordenats per:

  • tipus d'interfície,
  • Per defecte: la interfície predeterminada es col·loca abans que les interfícies no predeterminades,
  • ID de la interfície (en ordre ascendent).

Macros admeses

Les macros següents són compatibles amb el filtre de les regles de descoberta i els prototips d'elements, triggers i gràfics:

Macro Descripció
{#IF.CONN} Adreça IP de la interfície o nom d'equip DNS.
{#IF.IP} Adreça IP de la interfície.
{#IF.DNS} Nom d'equip DNS de la interfície.
{#IF.PORT} Nombre de port de la interfície.
{#IF.TYPE} Tipus d'interfície ("AGENT", "SNMP", "JMX" o "IPMI").
{#IF.DEFAULT} Estat predeterminat de la interfície:
0 - interfície no predeterminada
1 - interfície predeterminada
{#IF.SNMP.BULK} Estat massiu SNMP per a la interfície:
0 - desactivat
1 - activat
Aquesta macro només es retorna si el tipus d'interfície és "SNMP".