Table of Contents

> Objecte mpodul

Els següents objectes són relacionats amb l'API module.

Mòdul

L'objecte mòdul té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
moduleid string ID del mòdul tal com s'emmagatzema a la base de dades.

Comportament de la propietat:
- només lectura
- obligatori per a operacions d'actualització
id string ID de mòdul únic tal com el defineix un desenvolupador al fitxer manifest.json del mòdul.

Valors possibles per als mòduls integrats:< br>veieu la descripció de la propietat "tipus" a Giny del tauler de control.

Comportament de la propietat:
- obligatori per a operacions de creació
relative_path string Camí al directori del mòdul relatiu al directori de la interfície Zabbix.

Valors possibles:
widgets/* - per als mòduls de ginys integrats;
modules/* - per a mòduls de tercers.

Comportament de la propietat:
- obligatori per a operacions de creació
estat enter Si el mòdul és habilitat o desactivat.

Valors possibles:
0 - (per defecte) Desactivat;
1 - Activat.
config objecte Configuració del mòdul.