> Objecte trigger

Els següents objectes tenen relació directa amb l'API trigger.

Trigger

L'objecte trigger té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
triggerid cadena ID de el trigger.

Comportament de la propietat:
- només lectura
- obligatori per a operacions d'actualització
descripció cadena Nom del trigger.

Comportament de la propietat:
- obligatori per a operacions de creació
expression cadena Expressió triggera reduïda.

Comportament de la propietat:
- obligatori per a operacions de creació
event_nom cadena Nom de l'esdeveniment generat pel trigger.
opdata cadena Dades operacionals.
comentaris cadena Descripció addicional del trigger.
error cadena Text d'error si hi ha hagut algun problema en actualitzar l'estat del trigger.

Comportament de la propietat:
- només lectura
flags enter Origen de el trigger.

Valors possibles:
0 - (per defecte) un trigger senzill;
4 - un trigger descobert.

Comportament de la propietat:
- només lectura
lastchange timestamp Hora en què el trigger va canviar per darrera vegada el seu estat.

Comportament de la propietat:
- només lectura
priority enter Gravetat de el trigger.

Valors possibles:
0 - (per defecte) no classificat;
1 - informació;
2 - avís;
3 - mitjana;
4 - alta;
5 - desastre.
state enter Estat del trigger.

Valors possibles:
0 - (per defecte) l'estat de el trigger és actualitzat;
1 - l'estat actual del trigger és desconegut.

Comportament de la propietat:
- només lectura
status enter Si el trigger és actiu o desactivat.

Valors possibles:
0 - (per defecte) activat;
1 - desactivat.
templateid cadena ID del trigger de la plantilla principal.

Comportament de la propietat:
- només lectura
type enter Si el trigger pot generar diversos esdeveniments problemàtics.

Valors possibles:
0 - (per defecte) no genera diversos esdeveniments;
1 - genera diversos esdeveniments.
url cadena URL associada al trigger.
url_name cadena Etiqueta per a l'URL associada amb el trigger.
value enter Si el trigger és en estat correcte o problemàtic.

Valors possibles:
0 - (per defecte) D'acord;
1 - problema.

Comportament de la propietat:
- només lectura
recovery_mode enter Mode de generació d'esdeveniments correctes.

Valors possibles:
0 - (per defecte) Expressió;
1 - Expressió de recuperació;
2 - Cap.
recovery_expression cadena Expressió reduïda de recuperació del trigger.
correlation_mode enter L'esdeveniment correcte es tanca.

Valors possibles:
0 - (per defecte) Tots els problemes;
1 - Tots els problemes si els valors de l'etiqueta coincideixen.
correlation_tag cadena Etiqueta per fer coincidir.
manual_close enter Permetre el tancament manual.

Valors possibles:
0 - (per defecte) No;
1 - Sí.
uuid cadena Identificador únic universal, emprat per enllaçar triggers importats amb els ja existents. Si no es dóna, es genera automàticament.

Comportament de la propietat:
- admès si el trigger pertany a una plantilla

Etiqueta de trigger

L'objecte d'etiqueta de trigger té les propietats següents:

Propietat Tipus Descripció
tag string Nom de l'etiqueta de trigger.

Comportament de la propietat:
- obligatori
value string Valor de l'etiqueta de trigger.