Table of Contents

Trigger

Aquesta classe és dissenyada per treballar amb triggers.

Referències d'objectes:

Mètodes disponibles: