7 Què hi ha de nou al Zabbix 6.4.2

Optimització de la sincronització de la configuració per a Oracle

Per a les instal·lacions de Zabbix amb Oracle, ara és possible canviar manualment els tipus de camps de base de dades de preprocessament d'elements i elements de nclob a nvarchar2 aplicant un pedaç de base de dades.

L'aplicació de pedaços pot augmentar la velocitat de sincronització de configuració en entorns amb un gran nombre d'elements i passes de preprocessament d'elements, però reduirà el límit màxim de mida del camp de 65535 octets a 4000 octets per a alguns paràmetres d'element. Consulteu els Problemes coneguts per obtindre més informació.

Integracions amb Webhook

S'ha afegit el nou tipus de suport Webhook per enviar les notificacions de Zabbix a Event-Driven Ansible.

Barrejant de claus d'element i paràmetres de sessió als connectors de l'agent 2 de Zabbix

L'agent Zabbix 2 permet ara anul·lar els paràmetres de la sessió anomenada especificant nous valors als paràmetres clau de l'element. Abans, els usuaris havien de triar si preferien proporcionar valors de cadena de connexió en una sessió amb nom o en una clau d'element. Si s'havia emprat una sessió amb nom, els paràmetres de clau d'element relacionats havien d'estar buits. Ara, si s'empren sessions amb nom, només s'ha d'especificar el primer paràmetre (normalment, un URI) a la sessió amb nom, mentre que altres paràmetres es poden definir a la sessió amb nom o a la clau d'element.

S'ha deixat el suport HTML a l'atribució de Geomap

El text d'atribució per al Giny del tauler de geomapa ara només pot contindre text pla; S'ha tret el suport HTML.

A la configuració de Mapes geogràfics dins la secció Administració → General, el camp Atribució ara només és visible quan el Proveïdor de rajoles sigui establert a Altres.