4 Taulers d'equips

Vista general

Els taulers de control de l'equip semblen taulers de control globals, però, els taulers de control de l'equip només mostren dades sobre l'equip. Els taulers d'equip no tenen propietari.

Els taulers de control de l'equip es configuren al nivell de plantilla i es generen per a un equip després que la plantilla sigui enllaçada a l'equip. Els ginys dels taulers de control de l'equip només es poden copiar als taulers de comandament de l'equip de la mateixa plantilla. Els ginys dels taulers globals no es poden copiar als taulers d'equip.

Els taulers de control de l'equip no es poden configurar ni accedir directament a la secció MonitoratgeTaulers de control, que és reservat per als taulers de control globals. Les maneres d'accedir als taulers d'equip s'enumeren a continuació en aquesta secció.

Quan visualitzeu els taulers de control de l'equip, podeu canviar entre els taulers de control configurats mitjançant la llista desplegable de l'extrem superior dret. Per anar a la secció Monitoratge→Equips, feu clic a l'enllaç de navegació Tots els equips sota el nom del tauler de control a la cantonada superior esquerra.

Els ginys del tauler de control de l'equip no es poden pas editar.

Tingueu en compte que els taulers d'equip eren pantalles d'equip abans de Zabbix 5.2. Quan s'importa un model antic que conté pantalles, s'ometrà la importació de la pantalla.

Accedir al tauler de control de l'equip

S'ofereix accés als taulers de control de l'equip:

  • Des del menú de l'equip que és disponible a moltes ubicacions d'interfície:
    • feu clic al nom de l'equip i, a continuació, trieu Taulers de control al menú

  • Quan cerqueu un nom d'equip a cerca global:
    • feu clic a l'enllaç Taulers de control que es proporciona als resultats de la cerca
  • Quan feu clic a un nom d'equip a InventariEquips:
    • feu clic a l'enllaç Taulers de control proporcionat