graph.update

Descripció

object graph.update(object/array graphs)

Aquest mètode permet actualitzar gràfics.

Tenim aquest mètode disponible només per als usuaris Admin i Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object/array) Propietats del gràfic per actualitzar.

La propietat grafid s'ha d'establir per a cada gràfic; totes les altres propietats són opcionals. Només s'actualitzaran les propietats aprovades, totes les altres romandran sense canvis.

A més de les propietats d'objecte de gràfic estàndard, el mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
gitems array Elements per substituir els elements gràfics existents. Si un element de gràfic té la propietat gitemid establerta, s'actualitzarà, en cas contrari es crearà un nou element de gràfic.

Valors de retorn

(object) Torna un objecte que contingui els IDs dels prototips de gràfics sota la propietat graphids.

Exemples

Establir el màxim per l'escala Y

Establir el màxim de l'escala Y a un valor fix de 100.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "graph.update",
      "params": {
        "graphid": "439",
        "ymax_type": 1,
        "yaxismax": 100
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "graphids": [
          "439"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CGraph::update() in ui/include/classes/api/services/CGraph.php.