Canvis de l'API del Zabbix a la versió 6.4

6.4.5

userdirectory

ZBX-22800 userdirectory.get: Restaurat ordenant per name.

6.4.1

script

ZBX-19466 S'ha modificat la validació de l'objecte Script per una combinació única de dues propietats: name i menu_path.

Usuari

ZBXNEXT-8012 user.checkAuthentication: Afegit el nou paràmetre token.