7 Geomapes

Descripció

Aquests paràmetres i els possibles valors de propietat per als objectes de camp del giny del tauler de control respectius permeten configurar el giny Mapa geogràfic als mètodes dashboard.create i dashboard.update.

Les propietats dels `camps' del giny no es validen pas durant la creació o actualització d'un tauler. Això permet als usuaris modificarels ginys integrats i crear ginys personalitzats, però també afegeix el risc de creació o actualització incorrectes dels ginys. Per garantir la creació o actualització correcta del giny Mapa geogràfic, consulteu el comportament dels paràmetres que es descriuen a les taules següents.

Paràmetres

Els paràmetres següents s'admeten al giny Geomapes.

|Paràmetre|<|tipus|nom|valor| |-|--------|--|---------|---------------------------- -----| |Interval d'actualització|<|0|rf_rate|0 - Sense actualització;
10 - 10 segons;
30 - 30 segons;
60 - (per defecte) 1 minut;
120 - 2 minuts;
600 - 10 minuts;
900 - 15 minuts.| |Grups d'equips|<|2|groupids|Grup d'equips ID.

Nota: per configurar diversos grups d'equips, creeu un objecte de camp de giny del tauler de control per a cada grup d'equips.| |Equips|<|3|hostids|Equip ID.

Nota: per configurar diversos equips, creeu un objecte de camp de giny de tauler per a cada equip. Per a diversos equips, el paràmetre Grups d'equips no s'ha de configurar pas o bé s'ha de fer amb almenys un grup d'equips al qui pertanyen els equips configurats.| |Etiquetes (el nombre del nom de la propietat (per exemple, tags.tag.0) fa referència a l'ordre de l'etiqueta al llistat d'avaluació d'etiquetes)|<|<|<|<| |<|Tipus d'avaluació|0|evaltype|0 - (per defecte) I/O;
2 - O.| |^|Nom de l'etiqueta|1|tags.tag.0|Qualsevol valor de cadena.

Comportament del paràmetre:
- obligatori si es són configurant Etiquetes| |^|Operador|0|tags.operator.0|0 - Conté;
1 - És igual;
2 - No conté;
3 - No és igual;
4 - Existeix ;
5 - No existeix.

Comportament del paràmetre:
- obligatori si es són configurant Etiquetes| |^|Valor de l'etiqueta|1|tags.value.0|Qualsevol valor de cadena.

Comportament del paràmetre:
- obligatori si es són configurant Etiquetes| |Vista inicial|<|1|vista_predeterminada|Separat per comes latitud, longitud, nivell de zoom (opcional, els valors vàlids van de 0 a 30).
Exemple: 40.6892494,-74.0466891 ,10.|

Exemples

Els exemples següents només tenen com a objectiu descriure la configuració dels objectes de camp del giny del tauler de control per al giny Geomapa. Per obtindre més informació sobre la configuració d'un tauler, veieu dashboard.create.

Configura un giny de Geomapa

Configura un giny de Geomapa que ensenya els equips dels grups "2" i "22" segons la següent configuració d'etiqueta: l'etiqueta amb el nom "component" té el valor "node", i l'etiqueta amb el nom "ubicació" té com a valor "Nova York". A més, establim la vista inicial del mapa a les coordenades "40.6892494" (latitud), "-74.0466891" (longitud) amb nivell de zoom "10".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dashboard.create",
      "params": {
        "name": "El meu tauler",
        "display_period": 30,
        "auto_start": 1,
        "pages": [
          {
            "widgets": [
              {
                "type": "geomap",
                "name": "Mapa geogràfic",
                "x": 0,
                "y": 0,
                "width": 12,
                "height": 5,
                "view_mode": 0,
                "fields": [
                  {
                    "type": 2,
                    "name": "groupids",
                    "value": 22
                  },
                  {
                    "type": 2,
                    "name": "groupids",
                    "value": 2
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "default_view",
                    "value": "40.6892494,-74.0466891,10"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "evaltype",
                    "value": 2
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "tags.tag.0",
                    "value": "component"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "tags.operator.0",
                    "value": 0
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "tags.value.0",
                    "value": "node"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "tags.tag.1",
                    "value": "ubicació"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "tags.operator.1",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "tags.value.1",
                    "value": "Nova York"
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ],
        "userGroups": [
          {
            "usrgrpid": 7,
            "permission": 2
          }
        ],
        "users": [
          {
            "userid": 1,
            "permission": 3
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també