templategroup.delete

Descripció

object templategroup.delete(array templateGroupIds)

Aquest mètode us permet esborrar grups de plantilles.

No es pot pas esborrar un grup de plantilles si conté plantilles que només pertanyen a aquest grup;

Aquest mètode només és disponible per als usuaris del tipus Admin i Super Admin. Els permisos de crida de mètodes es poden revocar a la configuració del rol d'usuari. Consulteu Rols d'usuari per obtindre més informació.

Paràmetres

(array) IDs dels grups de plantilles que s'esborraran.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte contingut als IDs dels grups de plantilles esborrats sota la propietat groupids.

Exemples

Esborrar diversos grups de plantilles

Esborrar dos grups de plantilles.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "templategroup.delete",
      "params": [
        "107814",
        "107815"
      ],
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "groupids": [
          "107814",
          "107815"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CTemplateGroup::delete() a ui/include/classes/api/services/CTemplateGroup.php.