5 Instal·lació de l'agent Mac OS des de PKG

Vista general

L'agent Zabbix Mac OS es pot instal·lar des dels paquets d'instal·lació de PKG disponibles a [descàrrega] (https://www.zabbix.com/download_agents#tab:44). Hi ha disponibles versions amb o sense xifrat.

Instal·lant l'agent

L'agent es pot instal·lar mitjançant la interfície gràfica d'usuari o des de la línia de comandes, per exemple:

 sudo installer -pkg zabbix_agent-6.4.0-macos-amd64-openssl.pkg -target /

Assegureu-vos d'emprar la versió correcta del paquet Zabbix a l'ordre. Ha de coincidir amb el nom del paquet descarregat.

Execució de l'agent

L'agent s'iniciarà automàticament després de la instal·lació o quan reiniciem.

Podeu modificar el fitxer de configuració a /usr/local/etc/zabbix/zabbix_agentd.conf si cal.

Per iniciar l'agent manualment, podeu executar:

 sudo launchctl start com.zabbix.zabbix_agentd

Per aturar l'agent manualment:

 sudo launchctl stop com.zabbix.zabbix_agentd

Quan s'actualitza, el fitxer de configuració existent no es sobreescriu. En lloc d'això, es crea un nou fitxer zabbix_agentd.conf.NEW per emprar-lo per revisar i actualitzar el fitxer de configuració existent, si cal. Recordeu reiniciar l'agent després de fer canvis manuals al fitxer de configuració.

Solució de problemes i esborrat de l'agent

Aquesta secció llista algunes ordres útils que es poden emprar per resoldre problemes i esborrar la instal·lació de l'agent Zabbix.

Comproveu si l'agent Zabbix és en marxa:

ps aux | grep zabbix_agentd

Comproveu si l'agent Zabbix s'ha instal·lat des dels paquets:

$ pkgutil --pkgs | grep zabbix 
    com.zabbix.pkg.ZabbixAgent

Veieu els fitxers que s'han instal·lat des del paquet d'instal·lació (tingueu en compte que la / inicial no es veu en aquesta vista):

$ pkgutil --only-files --files com.zabbix.pkg.ZabbixAgent
    Library/LaunchDaemons/com.zabbix.zabbix_agentd.plist                                                                                                              
    usr/local/bin/zabbix_get                                                                                                                            
    usr/local/bin/zabbix_sender                                                                                                                          
    usr/local/etc/zabbix/zabbix_agentd/userparameter_examples.conf.NEW                                                                                                       
    usr/local/etc/zabbix/zabbix_agentd/userparameter_mysql.conf.NEW                                                                                                        
    usr/local/etc/zabbix/zabbix_agentd.conf.NEW                                                                                                                  
    usr/local/sbin/zabbix_agentd

Atureu l'agent Zabbix si s'ha engegat amb "launchctl":

sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com.zabbix.zabbix_agentd.plist

Esborreu els fitxers (inclosos la configuració i els registres) que es van instal·lar amb el paquet d'instal·lació:

sudo rm -f /Library/LaunchDaemons/com.zabbix.zabbix_agentd.plist
    sudo rm -f /usr/local/sbin/zabbix_agentd
    sudo rm -f /usr/local/bin/zabbix_get
    sudo rm -f /usr/local/bin/zabbix_sender
    sudo rm -rf /usr/local/etc/zabbix
    sudo rm -rf /var/log/zabbix

Oblideu que l'agent Zabbix s'ha instal·lat:

sudo pkgutil --forget com.zabbix.pkg.ZabbixAgent