map.update

Descripció

object map.update(object/array maps)

Aquest mètode permet actualitzar mapes ja existents.

Aquest mètode és disponible per a qualsevol mena d'usuaris. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a la configuració de rols d'usuaris. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object/array) Propietats del mapa per actualitzar.

La propietat mapid s'ha d'establir per a cada mapa, totes les altres propietats són opcionals. Només s'actualitzaran les propietats aprovades, totes les altres romandran sense canvis.

A més de les propietats d'objecte de mapa estàndard, el mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
links array Enllaços del mapa substituint els enllaços existents.
selements array Elements del mapa substituint els elements existents.
urls array URLs del mapa substituint les URL existents.
users array Comparticions d'usuaris substituint els recursos compartits existents.
userGroups array Comparticions de grups d'usuaris substituint els recursos compartits existents.
forms array Formes del mapa que substitueix les formes existents.
lines array Línies del mapa que substitueix les línies existents.

Per crear enllaços de mapa, cal establir un element de mapa selementid amb un valor arbitrari i després emprar aquest valor per fer referència a aquest element a les propietats d'enllaç selementid1 o selementid2. En crear l'element, aquest valor es substituirà per l'identificador correcte generat per Zabbix. Veieu exemple.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte contingut als IDs dels mapes actualitzats sota la propietat sysmapids.

Exemples

Redimensionar un mapa

Canviar la mida del mapa a 1200x1200 píxels.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "map.update",
      "params": {
        "sysmapid": "8",
        "width": 1200,
        "height": 1200
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "sysmapids": [
          "8"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Canviar el propietari d'un mapa

Disponible només per a administradors i superadministradors.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "map.update",
      "params": {
        "sysmapid": "9",
        "userid": "1"
      },
      "id": 2
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "sysmapids": [
          "9"
        ]
      },
      "id": 2
    }

Veieu també

Font

CMap::update() in ui/include/classes/api/services/CMap.php.