drule.delete

Descripció

object drule.delete(array discoverydRuleIds)

Aquest mètode permet esborrar regles de descoberta.

Tenim aquest mètode disponible només per als usuaris Admin i Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(array) IDs de les regles de descoberta que s'esborraran.

Valors de retorn

(object) Torna un objecte que contingui els IDs de les regles e descoberta esborrades sota la propietat druleids.

Exemples

Esborrar múltiples regles de descoberta

Esborrar dues regles de descoberta.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "drule.delete",
      "params": [
        "4",
        "6"
      ],
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "druleids": [
          "4",
          "6"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CDRule::delete() in ui/include/classes/api/services/CDRule.php.