Table of Contents

Configuració

Aquesta classe és dissenyada per treballar amb les configuracions.

Referències d'objectes:

Mètodes disponibles: