18 Exemples d'escapament

Vista general

Aquesta pàgina ofereix exemples d'ús de l'escapada correcta quan s'empren expressions regulars en diversos contextos.

Quan s'empra el constructor d'expressions de triggers, s'afegeix automàticament l'escapada correcta a les expressions regulars.

Exemples

Macro d'usuari amb context

Expressió regular: \.+\"[a-z]+
Macro d'usuari amb context: {$MACRO:regex:"\.+\\"[a-z]+"}

Avís:

 • Les barres invertides no escapen;
 • Les cometes escapen.

Funció macro LLD

Expressió regular: \.+\"[a-z]+
Macro LLD: {{#MACRO}.iregsub("\.+\\"[a-z]+", \1)}

Avís:

 • les barres invertides no escapen;
 • Les cometes escapen.

Funció de macro LLD dins del context de macro d'usuari

Expressió regular: \.+\"[a-z]+
Macro LLD: {{#MACRO}.iregsub("\.+\\"[a-z]+", \1)}
Macro d'usuari amb context: {$MACRO:"{{#MACRO}.iregsub(\".+\\\"[a-z]+\", \1)}"}

Avís:

 • L'escapada de barra invertida per a LLD no canvia;
 • en inserir la macro LLD al context de la macro de l'usuari, hem de posar-la a la cadena:
  1. S'afegeixen cometes al voltant de l'expressió macro;
  2. Les cometes s'escapen; en total, s'introdueixen 3 barres invertides noves.

Paràmetre de cadena de funció no històrica

Contingut de la cadena: \.+\"[a-z]+
Expressió: concat("abc", "\\.\\\"[a-z]+")

Avís:

 • Els paràmetres de cadena requereixen escapar tant de les barres inclinades inverses com de les cometes.

Paràmetre de cadena de la funció d'historial

Contingut de la cadena: \.+\"[a-z]+
Expressió: find(__ITEM_KEY__,,"regexp","\.+\\"[a-z]+")

Avís:

 • les barres invertides no escapen;
 • Les cometes escapen.

Funció macro LLD dins del paràmetre de cadena de la funció no històrica

Expressió regular: \.+\"[a-z]+
Macro LLD: {{#MACRO}.iregsub("\.+\\"[a-z]+", \1)}
Expressió: concat("abc, "{{#MACRO}.iregsub(\"\\.+\\\\\"[a-z]+\", \\1)}")

Avís:

 • Els paràmetres de cadena requereixen escapar tant de les barres inclinades inverses com de les cometes;
 • S'afegeix una altra capa d'escapament, perquè la macro només es resoldrà després que s'hagi desactivat la cadena;

Funció macro LLD dins del paràmetre de cadena de la funció d'historial

Expressió regular: \.+\"[a-z]+
Macro LLD: {{#MACRO}.iregsub("\.+\\"[a-z]+", \1)}
Expressió: find(__ITEM_KEY__,,"eq","{{#MACRO}.iregsub(\"\.+\\\"[a-z]+\", \1)}")

Avís:

 • les barres invertides no escapen;
 • Les cometes escapen.

Macro d'usuari amb context dins del paràmetre de cadena de la funció no històrica

Expressió regular: \.+\"[a-z]+
Macro d'usuari amb context: {$MACRO:regex:"\.+\\"[a-z]+"}
Expressió: concat("abc, "{$MACRO:regex:\"\\.+\\\\\"[a-z]+\"}")

Avís:

 • Igual que en l'exemple anterior, es necessita una capa addicional d'escapament;
 • Les barres invertides i les cometes només s'escapen per a l'escapament de nivell superior (a causa que és un paràmetre de cadena).

Macro d'usuari amb context dins del paràmetre de cadena de la funció d'historial

Expressió regular: \.+\"[a-z]+
Macro d'usuari amb context: {$MACRO:regex:"\.+\\"[a-z]+"}
Expressió: find(__ITEM_KEY__,,"eq","{$MACRO:regex:\"\.+\\\"[a-z]+\"}")

Avís:

 • les barres invertides no escapen;
 • Les cometes escapen.

Funció de macro LLD dins del context de macro de l'usuari dins de la funció no històrica

Expressió regular: \.+\"[a-z]+
Macro LLD: {{#MACRO}.iregsub("\.+\\"[a-z]+", \1)}
Macro d'usuari amb context: {$MACRO:"{{#MACRO}.iregsub(\".+\\\"[a-z]+\", \1)}"}
Expressió: concat("abc, "{$MACRO:\"{{#MACRO}.iregsub(\\\".+\\\\\\\"[a-z]+\\\", \\1) }\"}")

Observeu les tres capes d'escapada:

 1. Per a la funció macro LLD, sense escapar de barres invertides;
 2. Per a macro d'usuari amb context, sense escapar de barres invertides;
 3. Per al paràmetre de cadena d'una funció, amb escapament de barres invertides.

Funció de macro LLD dins del context de macro de l'usuari dins de la funció d'historial

Expressió regular: \.+\"[a-z]+
Macro LLD: {{#MACRO}.iregsub("\.+\\"[a-z]+", \1)}
Macro d'usuari amb context: {$MACRO:"{{#MACRO}.iregsub(\".+\\\"[a-z]+\", \1)}"}
Expressió: find(__ITEM_KEY__,,"eq","{$MACRO:\"{{#MACRO}.iregsub(\\".+\\\\"[a-z]+\\", \1)}\ "}")

Avís:

 • les barres invertides no escapen;
 • Les cometes escapen.

Macro d'usuari amb context dins de la cadena

Expressió regular: \.+\"[a-z]+
Macro d'usuari amb context: {$MACRO:regex:"\.+\\"[a-z]+"}
Cadena interior d'alguna expressió, per exemple: func(arg1, arg2, arg3)="{$MACRO:regex:\"\\.+\\\\\"[a-z]+\"}"

Avís:

 • Les cadenes també requereixen escapar de barra invertida;
 • Les cadenes també requereixen escapar de cometes;
 • De nou un cas amb 2 nivells d'escapament:
 1. Escape per al context de macro d'usuari sense escapar de barra invertida;
 2. Escapada perquè és una cadena amb una barra invertida escapada.