script.getscriptsbyhosts

Descripció

object script.getscriptsbyhosts(array hostIds)

Aquest mètode permet recuperar scripts disponibles a l'equip donat.

Aquest mètode és disponible per a qualsevol mena d'usuaris. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a la configuració de rols d'usuaris. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(string/array) IDs dels equips dels que es recuperaran els scripts.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte amb IDs d'equips com a propietats i matrius d'scripts disponibles com a valors.

El mètode ampliarà automàticament les macros al text de confirmation i url.

Exemples

Recuperar scripts per ID d'equip

Recupera tots els scripts disponibles dels equips "30079" i "30073".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "script.getscriptsbyhosts",
      "params": [
        "30079",
        "30073"
      ],
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "30079": [
          {
            "scriptid": "3",
            "name": "Detect operating system",
            "command": "sudo /usr/bin/nmap -O {HOST.CONN} 2>&1",
            "host_access": "2",
            "usrgrpid": "7",
            "groupid": "0",
            "description": "",
            "confirmation": "",
            "type": "0",
            "execute_on": "1",
            "hostid": "10001"
          },
          {
            "scriptid": "1",
            "name": "Ping",
            "command": "/bin/ping -c 3 {HOST.CONN} 2>&1",
            "host_access": "2",
            "usrgrpid": "0",
            "groupid": "0",
            "description": "",
            "confirmation": "",
            "type": "0",
            "execute_on": "1",
            "hostid": "10001"
          },
          {
            "scriptid": "2",
            "name": "Traceroute",
            "command": "/usr/bin/traceroute {HOST.CONN} 2>&1",
            "host_access": "2",
            "usrgrpid": "0",
            "groupid": "0",
            "description": "",
            "confirmation": "",
            "type": "0",
            "execute_on": "1",
            "hostid": "10001"
          }
        ],
        "30073": [
          {
            "scriptid": "3",
            "name": "Detect operating system",
            "command": "sudo /usr/bin/nmap -O {HOST.CONN} 2>&1",
            "host_access": "2",
            "usrgrpid": "7",
            "groupid": "0",
            "description": "",
            "confirmation": "",
            "type": "0",
            "execute_on": "1",
            "hostid": "10001"
          },
          {
            "scriptid": "1",
            "name": "Ping",
            "command": "/bin/ping -c 3 {HOST.CONN} 2>&1",
            "host_access": "2",
            "usrgrpid": "0",
            "groupid": "0",
            "description": "",
            "confirmation": "",
            "type": "0",
            "execute_on": "1",
            "hostid": "10001"
          },
          {
            "scriptid": "2",
            "name": "Traceroute",
            "command": "/usr/bin/traceroute {HOST.CONN} 2>&1",
            "host_access": "2",
            "usrgrpid": "0",
            "groupid": "0",
            "description": "",
            "confirmation": "",
            "type": "0",
            "execute_on": "1",
            "hostid": "10001"
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CScript::getScriptsByHosts() in ui/include/classes/api/services/CScript.php.