connector.get

Descripció

integer/array connector.get(object parameters)

El mètode permet recuperar els objectes de connectors segons els paràmetres proveïts.

Aquest mètode és disponible només per a usuaris de tipus Super admin. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a les configuracions de rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(objet) Paràmetres que defineixen la sortida esperada.

El mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
connectorids string/array Retorna només connectors amb els identificadors donats.
selectTags query Retorna una propietat tags amb el filtre d'etiqueta del connector.

Admet count.
sortfield string/array Ordena el resultat segons les propietats donades.

Els valors possibles són: connectorid, name, data_type, status.
countOutput boolean Aquests paràmetres, comuns a tots els mètodes get, es descriuen als comentaris de referència.
excludeSearch boolean
filter object
limit integer
output query
preservekeys boolean
search object
searchByAny boolean
searchWildcardsEnabled boolean
sortorder string/array
startSearch boolean

Valors de retorn

(integer/array) Retorna un d'entre:

 • una taula d'objectes;
 • el recompte d'objectes recuperats, si s'empra el paràmetre countOutput.

Exemples

Recuperar tots els connectors

Recuperar tota la informació de tots els connectors i les seves propietats.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "connector.get",
      "params": {
        "output": "extend",
        "selectTags": ["tag", "operator", "value"],
        "preservekeys": true
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "connectorid": "1",
          "name": "Export of item values",
          "protocol": "0",
          "data_type": "0",
          "url": "{$DATA_EXPORT_VALUES_URL}",
          "max_records": "0",
          "max_senders": "4",
          "max_attempts": "2",
          "timeout": "10s",
          "http_proxy": "{$DATA_EXPORT_VALUES_PROXY}",
          "authtype": "4",
          "username": "{$DATA_EXPORT_VALUES_USERNAME}",
          "password": "{$DATA_EXPORT_VALUES_PASSWORD}",
          "token": "",
          "verify_peer": "1",
          "verify_host": "1",
          "ssl_cert_file": "{$DATA_EXPORT_VALUES_SSL_CERT_FILE}",
          "ssl_key_file": "{$DATA_EXPORT_VALUES_SSL_KEY_FILE}",
          "ssl_key_password": "",
          "description": "",
          "status": "1",
          "tags_evaltype": "0",
          "tags": [
            {
              "tag": "component",
              "operator": "0",
              "value": "memory"
            }
          ]
        },
        {
          "connectorid": "2",
          "name": "Export of events",
          "protocol": "0",
          "data_type": "1",
          "url": "{$DATA_EXPORT_EVENTS_URL}",
          "max_records": "0",
          "max_senders": "2",
          "max_attempts": "2",
          "timeout": "5s",
          "http_proxy": "",
          "authtype": "5",
          "username": "",
          "password": "",
          "token": "{$DATA_EXPORT_EVENTS_BEARER_TOKEN}",
          "verify_peer": "1",
          "verify_host": "1",
          "ssl_cert_file": "",
          "ssl_key_file": "",
          "ssl_key_password": "",
          "description": "",
          "status": "1",
          "tags_evaltype": "0",
          "tags": [
            {
              "tag": "scope",
              "operator": "0",
              "value": "performance"
            }
          ]
        }
      ],
      "id": 1
    }

Font

CConnector::get() a ui/include/classes/api/services/CConnector.php.