1 Configuració de la sincronització del monitoratge

Vista general

Aquesta pàgina proporciona detalls sobre l'actualització de la configuració del monitoratge per al proxy, és a dir, com es sincronitzen els canvis fets a la configuració de monitoratge al servidor amb el proxy.

Actualització incremental

L'actualització de la configuració del proxy és incremental. Durant una sincronització de configuració només s'actualitzen les entitats modificades (per tant, si no s'ha modificat cap entitat, no s'enviarà res). Aquest enfocament permet estalviar recursos i establir un interval més petit (gairebé instantani) per a l'actualització de la configuració del proxy.

Els canvis de configuració del proxy es fan un seguiment mitjançant nombres de revisió. Només les entitats amb revisions més grans que la revisió de configuració del proxy s'inclouen a les dades de configuració enviades al proxy.

Les entitats per a una sincronització de configuració són les següents:

Entitat Detalls
dades TLS d'autoregistre Totes les dades TLS d'autoregistre.
expressions Totes les expressions (expressions regulars, taules d'expressions).
configuració global Configuració global definida a la taula 'config'
equip Totes les propietats, interfícies, inventari, articles, preprocessament d'elements, paràmetres d'elements, escenaris web d'un equip.
macros d'equip Totes les macros definides en un equip i tots els ID de plantilla enllaçats a aquest.
regla de descoberta de proxy Regles de descoberta i comprovacions assignades a un proxy.

Això vol dir que:

  • Si es canvia un element en un equip, es sincronitzarà tota la configuració d'aquest equip.
  • Si es canvia una expressió regular, es sincronitzaran totes les expressions regulars.

Una excepció són les macros d'equip que també s'envien si s'ha canviat alguna cosa a l'equip.

L'ordre -R config_cache_reload del proxy també iniciarà una actualització incremental.

Tingueu en compte que es farà una sincronització completa de la configuració en un inici/reinici del proxy, una migració per error HA, si el token de sessió ha canviat o si l'actualització de la configuració ha fallat al proxy, per exemple, si la connexió es va trencar mentre es rebien dades de configuració.

Paràmetres de configuració

El paràmetre ProxyConfigFrequency determina amb quina freqüència es sincronitza la configuració del proxy amb el servidor (10 segons de manera predeterminada).

Tingueu en compte que ProxyConfigFrequency és:

  • paràmetre de servidor per a proxys passius
  • Paràmetre de proxy per als proxys actius

Als proxys actius, ProxyConfigFrequency és un paràmetre nou des de Zabbix 6.4 i s'ha d'emprar en lloc de ConfigFrequency, ara obsolet.

Si s'empren tant ProxyConfigFrequency com ConfigFrequency, el proxy registrarà un error i finalitzarà.