11. Manteniment

Vista general

Podeu definir períodes de manteniment per a grups d'equips, equips o triggers/serveis específics a Zabbix.

Hi ha dos tipus de manteniment: amb recollida de dades i sense recollida de dades.

Durant un manteniment, els triggers "amb recollida de dades" es processen com és habitual i es creen esdeveniments segons sigui necessari. Tanmateix, les escalades de problemes es suspenen per als equips/triggers en manteniment, si l'opció Suspendre les operacions dels problemes esborrats és marcada a la configuració de l'acció. En aquest cas, les passes d'escalada que poden incloure l'enviament de notificacions o ordres remotes es salten mentre dura el període de manteniment. Tingueu en compte que les operacions de recuperació i actualització de problemes no s'esborren durant el manteniment, només s'escalen.

Per exemple, si les etapes d'escalada són programades als 0, 30 i 60 minuts després de l'inici d'un problema, i si hi ha un manteniment de mitja hora entre 10 i 40 minuts després que es produeixi un problema real del producte, les passes dues i tres es realitzaran mitja hora més tard, és a dir, després de 60 minuts i 90 minuts (sempre que el problema encara existeixi). De la mateixa manera, si es produeix un problema durant el manteniment, l'escalada s'iniciarà després del manteniment.

Per rebre notificacions de problemes durant el manteniment amb normalitat (sense demora), heu de desmarcar l'opció Aturar les operacions dels problemes esborrats a la configuració de l'acció.

Si almenys un equip (emprat al trigger) no és en mode de manteniment, Zabbix enviarà una notificació de problema.

El servidor Zabbix s'ha d'executar durant el manteniment. Els processos del temporitzador són els responsables de canviar l'estat de l'equip a/des del manteniment a 0 segons de cada minut. Tingueu en compte que quan un equip entra en manteniment, els processos del temporitzador del servidor Zabbix llegiran tots els problemes pendents per comprovar si cal eliminar-los. Això pot afectar el rendiment si hi ha molts problemes no resolts. El servidor Zabbix també llegirà tots els problemes oberts a l'inici, fins i tot si no s'ha configurat cap manteniment en aquell moment.

El servidor o proxy de Zabbix recolliran dades independentment del tipus de manteniment (incloent el manteniment "sense recollida de dades"). Aleshores, el servidor descarta les dades si s'estableix "sense recollida de dades".

Quan finalitza el manteniment de "sense recopilació de dades", els triggers que empren la funció nodata() no s'activaran fins a la següent comprovació durant el període de revisió.

Si s'afegeix un element de registre mentre un equip és en manteniment i el manteniment ha finalitzat, només es recopilaran les entrades noves del fitxer de registre des que s'ha acabat el manteniment.

Si s'envia un valor amb marca de temps per a un equip el tipus de manteniment del qual és "sense recollida de dades" (per exemple, emprant el Zabbix sender), aquest valor s'esborrarà. Tanmateix, es pot enviar un valor amb marca de temps durant un període de manteniment vençut i s'acceptarà.

Si l'usuari modifica el període de manteniment, els equips, els grups o les etiquetes, els canvis no tindran efecte fins que no s'hagi sincronitzat la memòria cau de configuració.

Configuració

Per configurar un període de manteniment:

 • Aneu a: Recull de dades→ Manteniment
 • Feu clic a Crear un període de manteniment (o al nom d'un període de manteniment existent)
 • Introduïu els paràmetres de manteniment al formulari

Tots els camps d'entrada obligatoris són marcats amb un asterisc vermell.

Paràmetre Descripció
Nom Nom del període de manteniment.
Tipus de manteniment Es poden definir dos tipus de manteniment:
Amb recollida de dades - les dades seran recollides pel servidor durant el manteniment, es processaran els triggers
Sense recollida de dades - les dades no seran recollides pel servidor durant el manteniment
Actiu des de La data i l'hora des que aquest període de manteniment és actiu.
Nota: establir una data aquí no activa el període de manteniment; per fer-ho, aneu a la pestanya Períodes.
Actiu fins a La data i l'hora en què aquesta finestra de manteniment deixarà d'ésser activa.
Períodes Aquest bloc permet definir els dies i hores exactes en què es realitza el manteniment. Si feu clic a s'obre un formulari flexible de període de manteniment on podeu establir un programa de manteniment. Veieu períodes de manteniment per a una descripció més detallada.
Grups d'equips Trieu els grups d'equips per als quals s'habilitarà el manteniment. El manteniment s'habilitarà per a tots els equips dels grups d'equips especificats. Aquest camp s'emplena automàticament. Per tant, si l'escriviu, un menú desplegable mostra tots els grups d'equips disponibles.
Especificar un grup d'equips principal tria implícitament tots els grups d'equips heretats. Així, el manteniment també s'habilitarà als equips dels grups heretats.
Equips Trieu els equips per als quals s'habilitarà el manteniment. Aquest camp s'emplena automàticament. Per tant, si comenceu a escriure, un menú desplegable mostra tots els equips disponibles.
Etiquetes Si s'especifiquen etiquetes de manteniment, els equips seleccionats continuaran tinguent el manteniment activat, però els problemes s'esborraran (és a dir, no es farà cap acció) si les seves etiquetes coincideixen.
En el cas de diverses etiquetes, es calculen com a segueix:
I/O - totes les etiquetes han de coincidir; tanmateix, les etiquetes amb el mateix nom es calculen mitjançant la condició O
O - suficient si una etiqueta coincideix
Hi ha dues maneres de fer coincidir el valor de l'etiqueta:
Conté - concordança de subcadenes sensible a majúscules i minúscules (el valor de l'etiqueta conté la cadena introduïda)
Igual - coincidència de cadena sensible a majúscules (el valor de l'etiqueta és igual a la cadena introduïda)
Descripció Descripció del període de manteniment.
Períodes de manteniment

La finestra del període de manteniment s'utilitza per programar el temps per al manteniment recurrent o únic. El formulari és dinàmic i els camps disponibles canvien en funció del tipus de període seleccionat.

Tipus de període Descripció
Només un cop Definiu la data i l'hora, així com la durada del període de manteniment:
Data: data i hora del període de manteniment;
Durada del període de manteniment: durant quant de temps restarà actiu el manteniment.
Diari Diari - freqüència de manteniment: 1 (per defecte) - cada dia, 2 - cada dos dies, etc.
A (hora:minut) - hora del dia en què comença el manteniment.
Durada del període de manteniment - quant de temps serà actiu el manteniment.

Quan el paràmetre Cada dia(s) és superior a "1", el dia inicial és el dia en què cau l'hora Activat des de. Exemples:
- si Activat des que s'estableix a "2021-01-01 12:00", Cada dia(s) s'estableix a "2" i s'estableix A (hora:minut) a "23:00", aleshores el primer període de manteniment començarà l'1 de gener a les 23:00, mentre que el segon període de manteniment començarà el 3 de gener a les 23:00;
- si Activat des de està establert en " 2021-01-01 12:00", Cada dia(s) s'estableix en "2" i A (hora:minut) s'estableix en "01:00", aleshores el primer període de manteniment començarà el 3 de gener a la 01:00, mentre que el segon període de manteniment començarà el 5 de gener a la 01:00.
Setmanal Cada setmana(s) - freqüència de manteniment: 1 (per defecte) - cada dia, 2 - cada dos dies, etc.
Dia de la setmana - el dia en què s'ha de fer el manteniment.
A (hora:minut) - hora del dia comença el manteniment.
Durada del període de manteniment - quant de temps serà actiu el manteniment.

Quan el paràmetre Cada setmana(s) és superior a "1", la setmana inicial és la setmana en què cau l'hora Activat des de. Per obtindre exemples, veieu la descripció del paràmetre Diari anterior.
Mensual Mes - trieu tots els mesos en què es realitza el manteniment habitual.
Data: Dia del mes - trieu aquesta opció si el manteniment es produeix la mateixa data cada mes (per exemple, 1r dia del mes). Tot seguit, trieu el dia requerit al camp nou que apareix.
Data: Dia de la setmana - trieu aquesta opció si el manteniment només es produeix en determinats dies (per exemple, cada primer dilluns de mes). A continuació, a la llista desplegable, trieu la setmana del mes requerida (primera, segona, tercera, quarta o darrera) i marqueu les caselles corresponents al(s) dia(s) de manteniment.
A (hora:minut) - hora d'inici del manteniment.
Durada del període de manteniment - quant de temps serà actiu el manteniment.

Quan es crea un període de manteniment, s'empra la zona horària de l'usuari que el crea. Tanmateix, quan es programen períodes de manteniment recurrents (diari, setmanal, mensual), s'empra la zona horària del servidor Zabbix. Per garantir un comportament previsible dels períodes de manteniment recurrents, cal emprar un fus horari comú per a totes les parts de Zabbix.

Quan hagueu acabat, premeu Afegir per afegir el període de manteniment al bloc Períodes.

Tingueu en compte que els canvis a l'horari d'estiu (DST) no afecten la durada del manteniment. Per exemple, diguem que tenim configurat un manteniment de dues hores que normalment comença a la 01:00 i acaba a les 03:00:

 • si després d'una hora de manteniment (a les 02:00) es produeix un canvi d'horari d'estiu i l'hora actual canvia de les 02:00 a les 03:00, el manteniment continuarà una hora més (fins a les 04:00);
 • si després de dues hores de manteniment (a les 03:00) es produeix un canvi d'horari d'estiu i l'hora actual canvia de les 03:00 a les 02:00, el manteniment s'aturarà, perquè han passat dues hores;
 • si s'inicia un període de manteniment durant l'hora que es salta per un canvi d'horari d'estiu, el manteniment no s'iniciarà.

Si s'estableix un període de manteniment en "1 dia" (el període real del manteniment és de 24 hores, ja que Zabbix calcula els dies en hores), comença a les 00:00 i acaba a les 00:00 del dia següent:

 • el manteniment s'aturarà a la 01:00 de l'endemà si l'hora actual canvia una hora més endavant;
 • el manteniment s'aturarà a les 23:00 d'aquest dia si l'hora actual canvia una hora enrere.

Visualització

Visualització d'equips en manteniment

Una icona de clau anglesa carbassa al costat del nom de l'equip vol dir que aquest equip és en manteniment a:

 • Taulers de control
 • Monitoratge → Problemes
 • Inventari → Equips → Detalls de l'inventari de l'equip
 • Recollida de dades→ Equips (veieu la columna 'Estat')

Els detalls de manteniment es mostren quan el punter del ratolí es posa damunt la icona.

A més, els equips en manteniment tenen un fons carbassa a Monitoratge → Mapes.

Visualització dels problemes esborrats

Normalment, els problemes dels equips en manteniment s'esborren, és a dir, no es veuen pas a la interfície. Tanmateix, és possible configurar la visualització dels problemes esborrats triant l'opció Veure els problemes esborrats en aquestes ubicacions:

 • Taulers de control (a la configuració del giny Equips problemàtics, Problemes, Problemes per gravetat, Visió general del trigger)
 • MonitoratgeProblemes (al filtre)
 • MonitoratgeMapes (a la configuració del mapa)
 • Notificacions globals (a la configuració del perfil d'usuari)

Quan es veuen els problemes esborrats, es mostra la icona següent: . Passeu el cursor per sobre de la icona per veure més detalls: