2 Menú d'equip

Vista general

El menú contextual d'equip ofereix dreceres per executar accions necessàries freqüentment o per navegar a les seccions de la interfície d'usuari relacionades amb un equip.

Contingut

El menú contextual de l'equip té quatre seccions: Visualització, Configuració, Enllaços i Scripts. Per a les entitats que no són configurades, els enllaços són desactivats i es mostren en color gris. Les seccions Scripts i Enllaços es mostren si les seves entitats són configurades.

La secció Veure conté enllaços a:

 • Taulers - obre ginys i gràfics.
 • Problemes - obre la secció Problemes amb la llista de problemes no resolts del trigger subjacent.
 • Darreres dades - obre la secció Darreres dades amb la llista de totes les dades més recents de l'equip actual.
 • Gràfics - obre gràfics senzills de l'equip actual.
 • Web- obre l'enllaç als escenaris web configurats.
 • Inventari - obre l'enllaç a l'inventari de l'equip actual.

La secció Configuració conté enllaços a:

 • Equips - forma de configuració de l'equip actual.
 • Elements - llista dels elements de l'equip actuals.
 • Triggers - llista dels triggers de l'equip actuals.
 • Gràfics - gràfics simples de l'equip actual.
 • Descoberta - llista de regles de descoberta de baix nivell de l'equip actual.
 • Web - llista d'escenaris web de l'equip actual.

Tingueu en compte que la secció de configuració només és disponible per a usuaris administradors i superadministradors.

La secció Enllaços conté enllaços a:

 • accedir a un [trigger URL] configurat (/manual/config/triggers/trigger#configuration).
 • accedir als enllaços personalitzats configurats a Guions globals (amb l'abast Acció manual de l'equip i escriviu "URL").

La secció Scripts permet executar scripts globals configurats per a l'equip actual. Aquests scripts han de tenir el seu abast definit com a Acció manual de l'equip perquè siguin disponibles al menú de l'equip.

Ubicacions admeses

El menú de l'equip és accessible fent clic a un equip a diverses seccions d'interfície, per exemple: