12 Valor dels elements

Vista general

Aquest giny és útil per ressaltar el valor d'un únic element.

A més del valor en si, si es vol es poden veure elements addicionals:

  • temps mètric
  • descripció de l'element
  • indicador de canvi de valor
  • color de fons del valor
  • unitat d'element

El giny pot mostrar valors numèrics i cadenes de caràcters. Els valors de cadena es mostren en una sola línia i es trunquen, si cal. "Sense dades" es mostra si no hi ha cap valor per a l'element.

Si feu clic al valor, es mostra un gràfic ad hoc per als elements numèrics o les dades més recents per als elements de cadena.

El giny i tots els seus elements es poden ajustar visualment mitjançant les opcions configuració avançada, cosa que permet crear una gran varietat d'estils visuals:

Configuració

Per configurar, trieu Valor de l'element com a tipus de giny:

A més dels paràmetres que són comuns per a tots els ginys, podeu establir les opcions específiques següents: | | | |--|---------| |Element |Trieu l'element. | |Mostra |Marqueu la casella per veure l'element respectiu (descripció, valor, hora, indicador de canvi). Desmarqueu per amagar.
S'ha de triar almenys un element. | |Configuració avançada |Marqueu la casella per mostrar les opcions configuració avançada. | |Activar la tria d'equip |Marqueu la casella per mostrar un valor diferent en funció de l'equip seleccionat. |

configuració avançada

Les opcions de configuració avançada són disponibles si la casella de selecció Configuració avançada és marcada (veieu la captura de pantalla) i només per als elements triats al camp Mostra (veieu més amunt).

A més, la configuració avançada permet canviar el color de fons - estàtic o dinàmic - per a tot el giny.

Descripció
Descripció Introduïu la descripció de l'element. Aquesta descripció pot substituir el nom de l'element predeterminat. S'admeten descripcions de diverses línies. És possible una combinació de text i macros admeses.
HOST.*}, {ITEM.*}, {INVENTORY.*} i macros d'usuari són compatibles.
Posició horitzontal Seleccioneu la posició horitzontal de la descripció de l'element: esquerra, dreta o centre.
Posició vertical Seleccioneu la posició vertical de la descripció de l'element: superior, inferior o mig.
Mida Introduïu l'alçada de la mida de la lletra per a la descripció de l'element (en percentatge respecte a l'alçada total del giny).
Negreta Marqueu la casella de selecció per mostrar la descripció de l'element en negreta.
Color Seleccioneu el color de la descripció de l'element al selector de colors.
D significa el color predeterminat (depèn del tema de la interfície). Per tornar al valor predeterminat, feu clic al botó Emprar el valor predeterminat al selector de colors.
Valor
Nombre de decimals Seleccioneu quants decimals es mostraran amb el valor. Aquest valor només afectarà els elements flotants.
Mida Introduïu l'alçada de la mida del tipus de lletra per als decimals (en percentatge respecte a l'alçada total del giny).
Posició horitzontal Seleccioneu la posició horitzontal del valor de l'element: esquerra, dreta o centre.
Posició vertical Seleccioneu la posició vertical del valor de l'element: superior, inferior o mig.
Mida Introduïu l'alçada de la mida de la lletra per al valor de l'element (en percentatge en relació amb l'alçada total del giny).
Tingueu en compte que es prioritza la mida del valor de l'element; altres elements han de concedir espai per al valor. Amb l'indicador de canvi, però, si el valor és massa gran, es truncarà per mostrar l'indicador de canvi.
Negreta Marqueu la casella de selecció per mostrar el valor de l'element en negreta.
Color Seleccioneu el color del valor de l'element des del selector de colors.
D significa el color predeterminat (depèn del tema de la interfície). Per tornar al valor predeterminat, feu clic al botó Empra el valor predeterminat al selector de colors.
Unitats
Unitats Marqueu la casella de selecció per mostrar les unitats amb el valor de l'element. Si introduïu un nom d'unitat, anul·larà la unitat des de la configuració de l'element.
Posició Seleccioneu la posició de la unitat de l'element: a sobre, a sota, abans o després del valor.
Mida Introduïu l'alçada de la mida del tipus de lletra per a la unitat d'element (en percentatge respecte a l'alçada total del giny).
Negreta Marqueu la casella de selecció per mostrar la unitat d'element en negreta.
Color Seleccioneu el color de la unitat de l'element des del selector de colors.
D significa el color predeterminat (depèn del tema de la interfície). Per tornar al valor predeterminat, feu clic al botó Empra el valor predeterminat al selector de colors.
Hora (Valor del rellotge de l'historial d'elements)
Posició horitzontal Seleccioneu la posició horitzontal de l'hora: esquerra, dreta o centre.
Posició vertical Seleccioneu la posició vertical de l'hora: superior, inferior o mitjana.
Mida Introduïu l'alçada de la mida de la lletra per a l'hora (en percentatge respecte a l'alçada total del giny).
Negreta Marqueu la casella de selecció per mostrar l'hora en negreta.
Color Seleccioneu el color de l'hora des del selector de colors.
D significa el color predeterminat (depèn del tema de la interfície). Per tornar al valor predeterminat, feu clic al botó Empra el valor predeterminat al selector de colors.
Indicador de canvi Seleccioneu el color dels indicadors de canvi des del selector de color. Els indicadors de canvi són els següents:
- el valor de l'element ha augmentat (per a elements numèrics)
- el valor de l'element ha baixat (per a elements numèrics)
**↕* * - el valor de l'element ha canviat (per a elements de cadena i elements amb mapeig de valors)
D significa el color predeterminat (depèn del tema de la interfície). Per tornar al valor predeterminat, feu clic al botó Empra el valor predeterminat al selector de colors.
La mida vertical de l'indicador de canvi és igual a la mida del valor (part entera del valor per als elements numèrics).
Tingueu en compte que els indicadors amunt i avall no es mostren amb un sol valor.
Color de fons Seleccioneu el color de fons per a tot el giny des del selector de colors.
D significa el color predeterminat (depèn del tema de la interfície). Per tornar al valor predeterminat, feu clic al botó Empra el valor predeterminat al selector de colors.
Llindars Configura el color de fons dinàmic per a tot el giny. Feu clic a Afegeix per afegir un llindar, seleccioneu el color de fons del selector de colors i especifiqueu un valor numèric. Quan el valor de l'element sigui igual o superior al valor del llindar, el color de fons canviarà.
La llista s'ordenarà en ordre ascendent quan es desi.
Tingueu en compte que el color de fons dinàmic es mostrarà correctament només per als elements numèrics.

Tingueu en compte que diversos elements no poden ocupar el mateix espai; si es posen al mateix espai, es mostrarà un missatge d'error.