httptest.create

Descripció

object httptest.create(object/array webScenarios)

Aquest mètode permet crear nous escenaris web.

La creació d'un escenari web crearà automàticament un conjunt d'elements de supervisió web.

Aquest mètode només és disponible per als tipus d'usuari Admin i Super admin. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a la configuració del rol d'usuari. Consulteu els Rols d'usuari per obtindre més informació.

Paràmetres

(object/array) Escenaris Web a crear.

A més de les [propietats d'escenari web estàndard] (objecte#web_scenario), el mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
steps array Passes de l'escenari web.

Comportament de la propietat:
- obligatori
tags array Etiquetes de l'escenari web.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte amb els IDs dels escenaris web creats segons la propietat httptestids. L'ordre dels IDs retornats correspon a l'ordre dels escenaris web donats.

Exemples

Crear un escenari Web

Crea un escenari Web monitorar la pàgina d'inici d'una empresa. L'escenari constarà de dues passes: verificar la pàgina d'inici i la pàgina "Quant a", i garantirà que reenvien el codi d'estat HTTP 200.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "httptest.create",
      "params": {
        "name": "Homepage check",
        "hostid": "10085",
        "steps": [
          {
            "name": "Homepage",
            "url": "http://example.com",
            "status_codes": "200",
            "no": 1
          },
          {
            "name": "Homepage / Quant a",
            "url": "http://example.com/quanta",
            "status_codes": "200",
            "no": 2
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "httptestids": [
          "5"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CHttpTest::create() in ui/include/classes/api/services/CHttpTest.php.