17 Notes d'actualització de la versió 6.4.7

S'ha netejat la taula d'autoregistre dels registres orfes

Abans, la taula autoreg_host mai es netejava. Ara els registres orfes que no fan referència a un esdeveniment d'autoregistre ni a un equip existent s'esborraran per el procés de neteja.

Paràmetres del plugin PostgreSQL**

Els paràmetres del connector PostgreSQL següents ja no són obligatoris si Plugins.PostgreSQL.Sessions.<SessionName>.TLSConnect s'estableix a verify_ca o verify_full:

  • Plugins.PostgreSQL.Sessions.<SessionName>.TLSCertFile
  • Plugins.PostgreSQL.Sessions.<SessionName>.TLSKeyFile