Table of Contents

> Objecte gràfic

Els següents objectes són relacionats amb l'API graph.

Gràfic

L'objecte gràfic té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
graphid string ID del gràfic.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions d'actualització
alçada integer Alçada del gràfic en píxels.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions de creació
nom string Nom del gràfic.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions de creació
amplada integer Amplada del gràfic en píxels.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions de creació
flags integer Origen del gràfic.

Els valors possibles són:
0 - (per defecte) un gràfic simple;
4 - un gràfic descobert.

Comportament de la propietat:
- només lectura
graphtype integer Tipus de disseny del gràfic.

Valors possibles:
0 - (per defecte) normal;
1 - apilat;
2 - circular;
3 - explotat.
percent_left float Percentil esquerre.

Per defecte: 0.
percent_right float Percentil dret.

Per defecte: 0.
show_3d integer Indica si s'han de mostrar gràfics circulars i explosius en 3D.

Valors possibles:
0 - (per defecte) es mostra en 2D;
1 - es mostra en 3D.
show_legend integer Indica si s'ha de mostrar la llegenda al gràfic.

Valors possibles:
0 - amagar;
1 - (per defecte) mostrar.
show_work_period integer Indica si s'ha de mostrar el temps de treball al gràfic.

Valors possibles:
0 - amagar;
1 - (per defecte) visualització.
show_triggers integer Indica si s'ha de mostrar la línia d'activació al gràfic.

Valors possibles:
0 - amagar;
1 - (per defecte) mostrar.
templateid string ID del gràfic de plantilla principal.

Comportament de la propietat:
- només lectura
yaxismax float El valor màxim fix per a l'eix Y.

Per defecte: 100.
yaxismin float El valor mínim fix per a l'eix Y.

Per defecte: 0.
ymax_itemid string Id de l'element emprat com a valor màxim per a l'eix Y.

Des de Zabbix 6.0.7, si l'usuari no té accés a l'element especificat, el gràfic es representa com si ymax_type fos establert a '0' (calculat).
ymax_type integer Mètode per calcular el valor màxim de l'eix Y.

Valors possibles:
0 - (per defecte) calculat;
1 - fix;< br>2 - element.
ymin_itemid string Id de l'element emprat com a valor mínim per a l'eix Y.

Des de Zabbix 6.0.7, si l'usuari no té accés a l'element especificat, el gràfic es representa com si ymin_type fos establert a '0' (calculat).
ymin_type integer Mètode per calcular el valor mínim per a l'eix Y.

Valors possibles:
0 - (per defecte) calculat;
1 - fix;< br>2 - element.
uuid string Identificador únic universal, emprat per enllaçar els gràfics importats amb els existents. Es genera automàticament, si no es proporciona.

Comportament de la propietat:
- admès si el gràfic pertany a una plantilla