action.get

Descripció

integer/array action.get(object parameters)

El mètode permet recuperar accions segons els paràmetres proveïts.

Aquest mètode és disponible per a usuaris de qualsevol mena. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a les configuracions de rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object) Paràmetres que defineixen la sortida esperada.

El mètode suporta els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
actionids string/array Retorna només les accions amb els IDs esmentats.
groupids string/array Retorna només les accions que inclouen a les seves condicions d'acció els grups d'equips esmentats.
hostids string/array Retorna només les accions que inclouen a les seves condicions d'acció els equips esmentats.
triggerids string/array Retorna només les accions que inclouen a les seves condicions els triggers esmentats.
mediatypeids string/array Retorna només les accions que fan ús dels tipus de medi esmentats per enviar missatges.
usrgrpids string/array Retorna només les accions configurades per a enviar missatges als grups d'usuaris esmentats.
userids string/array Retorna només les accions configurades per a enviar missatges als usuaris esmentats.
scriptids string/array Retorna només les accions configurades per a executar els scripts esmentats.
selectFilter query Retorna una propietat de filtre amb el filtre de condició d'acció.
selectOperations query Retorna una propietat d'operacions amb operacions d'acció.
selectRecoveryOperations query Retorna una propietat de recovery_operations amb operacions de recuperació.
selectUpdateOperations query Retorna una propietat d'update_operations amb operacions d'actualització.
sortfield string/array Ordena els resultats per les propietats esmentades..

Els possibles valors són: actionid, name i status.
countOutput boolean Aquests paràmetres són comuns per a tots els mètodes get descrits a comentari de referència.
excludeSearch boolean
filter object
limit integer
output query
preservekeys boolean
search object
searchByAny boolean
searchWildcardsEnabled boolean
sortorder string/array
startSearch boolean

Valors de retorn

(integer/array) Retorna un d'entre:

 • una taula d'objectes;
 • el recompte d'objectes recuperats, si s'empra el paràmetre countOutput.

Exemples

Recuperar accions de triggers

Recupera totes les accions de trigger configurades, a més de les condicions i operacions d'accions.

[Petició]](/manual/api#performing-requests):

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "action.get",
      "params": {
        "output": "extend",
        "selectOperations": "extend",
        "selectRecoveryOperations": "extend",
        "selectUpdateOperations": "extend",
        "selectFilter": "extend",
        "filter": {
          "eventsource": 0
        }
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "actionid": "3",
          "name": "Informar dels problemes als administradors de Zabbix",
          "eventsource": "0",
          "status": "1",
          "esc_period": "1h",
          "pause_suppressed": "1",
          "filter": {
            "evaltype": "0",
            "formula": "",
            "conditions": [],
            "eval_formula": ""
          },
          "operations": [
            {
              "operationid": "3",
              "actionid": "3",
              "operationtype": "0",
              "esc_period": "0",
              "esc_step_from": "1",
              "esc_step_to": "1",
              "evaltype": "0",
              "opconditions": [],
              "opmessage": [
                {
                  "default_msg": "1",
                  "subject": "",
                  "message": "",
                  "mediatypeid" => "0"
                }
              ],
              "opmessage_grp": [
                {
                  "usrgrpid": "7"
                }
              ]
            }
          ],
          "recovery_operations": [
            {
              "operationid": "7",
              "actionid": "3",
              "operationtype": "11",
              "evaltype": "0",
              "opconditions": [],
              "opmessage": {
                "default_msg": "0",
                "subject": "{TRIGGER.STATUS}: {TRIGGER.NAME}",
                "message": "Trigger: {TRIGGER.NAME}\r\nTrigger status: {TRIGGER.STATUS}\r\nTrigger severity: {TRIGGER.SEVERITY}\r\nTrigger URL: {TRIGGER.URL}\r\n\r\nItem values:\r\n\r\n1. {ITEM.NAME1} ({HOST.NAME1}:{ITEM.KEY1}): {ITEM.VALUE1}\r\n2. {ITEM.NAME2} ({HOST.NAME2}:{ITEM.KEY2}): {ITEM.VALUE2}\r\n3. {ITEM.NAME3} ({HOST.NAME3}:{ITEM.KEY3}): {ITEM.VALUE3}\r\n\r\nOriginal event ID: {EVENT.ID}",
                "mediatypeid": "0"
              }
            }
          ],
          "update_operations": [
            {
              "operationid": "31",
              "operationtype": "12",
              "evaltype": "0",
              "opmessage": {
                "default_msg": "1",
                "subject": "",
                "message": "",
                "mediatypeid": "0"
              }
            },
            {
              "operationid": "32",
              "operationtype": "0",
              "evaltype": "0",
              "opmessage": {
                "default_msg": "0",
                "subject": "Updated: {TRIGGER.NAME}",
                "message": "{USER.FULLNAME} updated problem at {EVENT.UPDATE.DATE} {EVENT.UPDATE.TIME} with the following message:\r\n{EVENT.UPDATE.MESSAGE}\r\n\r\nCurrent problem status is {EVENT.STATUS}",
                "mediatypeid": "1"
              },
              "opmessage_grp": [
                {
                  "usrgrpid": "7"
                }
              ],
              "opmessage_usr": []
            },
            {
              "operationid": "33",
              "operationtype": "1",
              "evaltype": "0",
              "opcommand": {
                "scriptid": "3"
              },
              "opcommand_hst": [
                {
                  "hostid": "10084"
                }
              ],
              "opcommand_grp": []
            }
          ]
        }
      ],
      "id": 1
    }

Recuperar accions de descoberta

Recupera totes les accions de descoberta configurades, juntament amb condicions i operacions d'accions. El filtre empre el tipus d'avaluació "and", pel que la propietat formula és buida i eval_formula es genera automàticament.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "action.get",
      "params": {
        "output": "extend",
        "selectOperations": "extend",
        "selectFilter": "extend",
        "filter": {
          "eventsource": 1
        }
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "actionid": "2",
          "name": "Auto discovery. Linux servers.",
          "eventsource": "1",
          "status": "1",
          "esc_period": "0s",
          "pause_suppressed": "1",
          "filter": {
            "evaltype": "0",
            "formula": "",
            "conditions": [
              {
                "conditiontype": "10",
                "operator": "0",
                "value": "0",
                "value2": "",
                "formulaid": "B"
              },
              {
                "conditiontype": "8",
                "operator": "0",
                "value": "9",
                "value2": "",
                "formulaid": "C"
              },
              {
                "conditiontype": "12",
                "operator": "2",
                "value": "Linux",
                "value2": "",
                "formulaid": "A"
              }
            ],
            "eval_formula": "A and B and C"
          },
          "operations": [
            {
              "operationid": "1",
              "actionid": "2",
              "operationtype": "6",
              "esc_period": "0s",
              "esc_step_from": "1",
              "esc_step_to": "1",
              "evaltype": "0",
              "opconditions": [],
              "optemplate": [
                {
                  "templateid": "10001"
                }
              ]
            },
            {
              "operationid": "2",
              "actionid": "2",
              "operationtype": "4",
              "esc_period": "0s",
              "esc_step_from": "1",
              "esc_step_to": "1",
              "evaltype": "0",
              "opconditions": [],
              "opgroup": [
                {
                  "groupid": "2"
                }
              ]
            }
          ]
        }
      ],
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CAction::get() in ui/include/classes/api/services/CAction.php.