19 Informe SLA

Descripció

Aquests paràmetres i els possibles valors de propietat per als objectes de camp del giny del tauler de control respectius permeten configurar el giny Informe SLA als mètodes dashboard.create i dashboard.update.

Les propietats dels camps del giny no es validen pas durant la creació o actualització d'un tauler. Això permet als usuaris modificarels ginys integrats i crear ginys personalitzats, però també afegeix el risc de creació o actualització incorrectes dels ginys. Per garantir la creació o actualització correcta del giny Informe SLA, consulteu el comportament dels paràmetres que es descriuen a les taules següents.

Paràmetres

Els paràmetres següents són compatibles amb el giny informe SLA.

Paràmetre tipus nom valor
Interval d'actualització 0 rf_rate 0 - (per defecte) Sense actualització;
10 - 10 segons;
30 - 30 segons;
60 - 1 minut;
120 - 2 minuts;
600 - 10 minuts;
900 - 15 minuts.
SLA 10 slaid ID d'SLA.

Comportament del paràmetre:< br>- obligatori
Servei 9 serviceid ID del servei.
Veure els períodes 0 show_periods Els valors vàlids oscil·len entre 1 i 100.

Per defecte: 20.
Des de 1 date_from Cadena de data vàlida en format AAAA-MM-DD.
Dates relatives amb modificadors d, w, M, y (per exemple, now, now/d, now/w-1w, etc.) són compatibles.
A 1 date_to Cadena de data vàlida en format AAAA-MM-DD.
Dates relatives amb modificadors d, w, M, y (per exemple, now, now/d, now/w-1w, etc.) són compatibles.

Exemples

Els exemples següents només tenen com a objectiu descriure la configuració dels objectes de camp del giny del tauler de control per al giny Informe SLA. Per obtindre més informació sobre la configuració d'un tauler, veieu dashboard.create.

Configurar el giny d'Informe SLA

Configura un giny d'Informe SLA que ensenya l'informe per als SLAs "4" servei "2" per el període dels darrers 30 dies.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dashboard.create",
      "params": {
        "name": "El meu tauler",
        "display_period": 30,
        "auto_start": 1,
        "pages": [
          {
            "widgets": [
              {
                "type": "slareport",
                "name": "SLA report",
                "x": 0,
                "y": 0,
                "width": 12,
                "height": 5,
                "view_mode": 0,
                "fields": [
                  {
                    "type": 10,
                    "name": "slaid",
                    "value": 4
                  },
                  {
                    "type": 9,
                    "name": "serviceid",
                    "value": 2
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "date_from",
                    "value": "now-30d"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "date_to",
                    "value": "now"
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ],
        "userGroups": [
          {
            "usrgrpid": 7,
            "permission": 2
          }
        ],
        "users": [
          {
            "userid": 1,
            "permission": 3
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també