18 Notes d'actualització de la versió 6.4.8

Canvis importants

Plugins de l'agent 2

MySQL

Retorna l'equip mestre correcte si s'especifica al fitxer mysql.replication.get_slave_status[] element paràmetre "masterHost". Abans, el paràmetre "masterHost" s'ignorava i sempre retornava el primer equip mestre.

Si no s'especifica aquest paràmetre, es retornen tots els equips.

Paràmetres del plugin MySQL

Els paràmetres del connector MySQL següents ja no són obligatoris si Plugins.MySQL.Sessions.<SessionName>.TLSConnect s'estableix a verify_ca o verify_full:

  • Plugins.MySQL.Sessions.<SessionName>.TLSCertFile
  • Plugins.MySQL.Sessions.<SessionName>.TLSKeyFile

La combinació PostgreSQL-TimescaleDB ja no és pas marcada

Zabbix ja no comprova la combinació PostgreSQL-TimescaleDB. Com abans, Zabbix comprova per separat la versió PostgreSQL compatible o la versió TimescaleDB.