Plugins

Vista general

Els plugins personalitzats que es poden carregar amplien la funcionalitat de l'agent 2 de Zabbix. Es compilen per separat, però empren un paquet compartit amb l'agent Zabbix 2.

Cada plugin és un paquet Go que defineix l'estructura i implementa una o diverses interfícies de plugins (Exportador, Configurador, Runner).

Aneu a:

Diagrama de connexió

L'agent Zabbix 2 es connecta bidireccionalment als plugins mitjançant sòcols UNIX a Linux i Named Pipes a Windows.

El diagrama de connexió següent il·lustra el procés de comunicació entre l'agent Zabbix 2 i un plugin carregable i el procés de recollida de mètriques.