5 Escenaris web

Vista general

Es pot accedir a la llista escenari web d'un equip des de Recull de dades → Equips fent clic a Web per a l'equip corresponent.

Es mostra una llista d'escenaris web existents.

Dades mostrades:

Columna Descripció
Nom Nom de l'escenari web. Si feu clic al nom de l'escenari web, s'obre el formulari de configuració de l'escenari web.
Si l'escenari web pertany a una plantilla, el nom de la plantilla es veurà abans del nom d'escenari web com a enllaç gris. Si feu clic a l'enllaç de la plantilla, s'obrirà la llista d'escenaris web a nivell de plantilla.
Nombre de passes El nombre de passes que conté l'escenari.
Interval d'actualització Amb quina freqüència es realitza l'escenari.
Intents Quants intents d'execució de passes d'escenari web es realitzen.
Autenticació Es mostra el mètode d'autenticació: bàsica, NTLM o cap.
Proxy HTTP Mostra el proxy HTTP o 'No' si no s'empra.
Estat Es mostra l'estat de l'escenari web: Activat o Desactivat.
Fent clic a l'estat el podeu canviar.
Etiquetes Es mostren les etiquetes d'escenari web.
Es poden mostrar fins a tres etiquetes (parelles nom:valor). Si hi ha més etiquetes, es mostra un enllaç "..." que permet veure totes les etiquetes al passar el ratolí.
Informació Si tot funciona correctament, no es mostra cap icona en aquesta columna. En cas d'error, es mostra una icona quadrada amb la lletra "i". Passeu el cursor per sobre de la icona per veure una informació sobre eines amb la descripció de l'error.

Per configurar un nou escenari web, feu clic al botó Crear un escenari web a l'extrem superior dret.

Opcions d'edició massiva

Els botons de sota de la llista proporcionen opcions d'edició massiva:

  • Activar - canvia l'estat de l'escenari a Activat
  • Desactivar - canvia l'estat de l'escenari a Desactivat
  • Esborrar historial i tendències - esborra l'historial i les dades de tendències dels escenaris
  • Esborrar - esborra escenaris web

Per emprar aquestes opcions, marqueu les caselles davant dels escenaris web respectius i feu clic al botó requerit.

Ús de filtres

Podeu emprar el filtre per veure només els escenaris que us interessen. Per obtindre un millor rendiment de la cerca, les dades es cerquen amb macros no resoltes.

L'enllaç Filtre és disponible a sobre de la llista d'escenaris web. Si feu clic, hi haurà disponible un filtre on podeu filtrar escenaris per grup d'equips, equips, estat i etiquetes.