13 Què hi ha de nou al Zabbix 6.4.8

Veieu els canvis més importants per a aquesta versió.

Bases de dades

Versions admeses

Ara s'admeten PostgreSQL 16 i MariaDB 11.1. Veieu també: Requisits.

Plugins

Nou element per al connector PostgreSQL Zabbix agent 2

El nou element, pgsql.version, s'ha afegit al plugin de l'agent 2 de PostgreSQL Zabbix. Aquest element s'empra per retornar la versió de PostgreSQL.

Plantilles

Plantilles noves

Hi ha noves plantilles disponibles:

Podeu obtindre aquesta plantilla:

  • A Recull de dadesPlantilles, a les noves instal·lacions;
  • si sou actualitzant de versions anteriors, podeu descarregar les noves plantilles des del [repositori Git] de Zabbix (https://git.zabbix.com/projects/ZBX/repos/zabbix/browse/templates?at=refs%2Fheads%2Frelease%2F6.4) o obtindre-les des del directori zabbix/templates de la darrera versió descarregada de Zabbix. Després, dins de Recull de dadesPlantilles podeu importar-les manualment cap al Zabbix.

Plantilles actualitzades

Les plantilles PostgreSQL per ODBC i PostgreSQL per l'agent Zabbix 2 ara inclouen l'element i el trigger per monitorar la versió de PostgreSQL.

La plantilla Cisco Meraki organization by HTTP s'ha afegit amb elements, prototip d'elements, regles LLD, i macros relatives a l'autenticació, llicències, xarxes, rols SAML, i estats VPN.

Interfície

Diversos

El botó Esborrar historial que hi ha a Recull de dadesEquipsElements s'ha reanomenat a Esborrar historial i tendències per descriure amb més precisió la seva funció, que és la mateixa que el botó Esborrar historial i tendències de l'element formulari de configuració.

A la configuració de l'acció de trigger, el tipus de condició Nom de trigger s'ha reanomenat a Nom d'esdeveniment per descriure millor la seva funció. Tingueu en compte que, per defecte, el nom de l'esdeveniment coincideix amb el nom del trigger tret que s'especifiqui un nom d'esdeveniment personalitzat a configuració del trigger.